Voorbereiding: Artlab 1

Dag Allen, 

 

Na onze kennismaking in september treffen we elkaar op vrijdag 27 november voor een eerste volledige Artlab bijeenkomst. Ik kijk daar zeer naar uit.

 

In Artlab staat het aanwakkeren van het makerschap centraal. 

 

In de bijlage stuur ik het eerste hoofdstuk van mijn proefschrift over Muzische Professionalisering mee. Met die tekst onderbouw ik de visie van waaruit ik in Artlab aan ‘maken’ zou willen werken. 

 

Lees de tekst zorgvuldig door. Overweeg twee keer lezen :) Het kan even duren voordat je er ‘in’ bent. Met name in het tweede deel. Laat je daardoor niet afleiden. Ga er vanuit dat de tekst je iets te zeggen heeft, ook als je nog niet precies weet wat.     

 

Beantwoord dan de volgende vragen door er iets over op te schrijven:  

  • wat is de bedoeling van de auteur? Wat wil hij met deze tekst zeggen? 
  • wat zijn de drie a vier centrale begrippen en waar staan ze voor? 
  • wat is voor jou de meest treffende passage en waarom? (schrijf die kernpassage letterlijk op plus korte toelichting) 
  • kan je naar aanleiding van de tekst een of meer andere bronnen vinden die voor jou associatief worden opgeroepen: kunstwerk, boek, pamflet of performance? Deze tekst brengt mij in herinnering deze passage uit boek zus en zo, dit gedicht, dit beeld ....omdat...       

Schrijf jouw beantwoording van de vragen over de tekst op Musework. Voeg plaatjes en/of citaten toe van de bronnen die er voor jou bijhoren. En licht ze kort toe.

 

NB het vraagt even aandacht, maar doe het. Neem er de tijd voor. En zorg dat het er tijdig op staat.   

Jouw verwerking van de huiswerkopdracht is het materiaal waar we in onze sessie als makers mee aan de slag gaan.

 

Als je musicus bent breng dan je instrument of je stem mee. 

Als je beeldend werkt neem dan iets mee waar je makkelijk even mee kan werken.

Als je denkt dat je in de sfeer van ‘maken’ misschien iets anders kan gebruiken? Neem maar mee.     

Tenslotte: heb je de bron(nen) van de eerste kick-off sessie nog? Graag meenemen. 

 

Succes en een hartelijke groet van Bart van Rosmalen

Reacties