Bijdrage Merel Muzische Professionalisering

De bedoeling van de auteur
Naar mijn idee wil de auteur je introduceren aan de term wat hij noemt Muzische Professionalisering. Vanuit verschillende invalshoeken (persoonlijke ervaringen, gelezen literatuur, kennis) neemt hij je mee in zijn zoektocht naar wat Muzische Professionalisering is en hoe dit gekoppeld kan worden aan thema's die spelen in de huidige samenleving. 

Centrale begrippen en waar ze voor staan
- Professionele tegenkracht: Het maatschappelijk willen bijdragen en de zin/betekenis van je werk willen verdiepen. Ze gaan daarbij over grenzen van hun professie heen, op zoek naar dialoog en nieuwe vormen van samenwerken
- Muzische Professionalisering: vanuit kunst tegenkracht vorm geven door expressieve en scheppende aspecten van professionele handelen vorm te versterken.
- Mythe van de Muzen: mythen worden geboren om de heldendaden van de Goden te bezingen. Dit is een interessant verhaal omdat de muzen ontstaan uit een verlangen naar zin en betekenisgeving. Een verlangen dat zichtbaar wordt door muzische expressie.
- Onderscheidend verbinden

Treffende passage(s)
1] De passage waarin wordt gesproken over een groeiend verlangen van een professional (in verschillende werkgebieden) om meer zin en betekenis te geven aan werk in maatschappelijk opzicht.
Deze passage is een inleiding op het onderzoek en voor mij wel de kern waarvandaan vertrokken wordt. Ik merk dat ik hierdoor gelijk geïnteresseerd raak, omdat ik zelf die behoefte ook heb en wat voor mij bijdraagt aan waarom ik deze studie ben gaan doen.
2] 'Uit alle bovengenoemde analyses doemt het beeld op van individuen die uit gemeenschappelijke verbanden losgeraakt zijn en zich ieder voor zich (moeten) onderscheiden door excellent te zijn, door de concurrentie aan te gaan, door unique selling points te hebben, door steeds hogere targets te halen, door calculerende burgers te worden, door consumenten te zijn. Kortom: door slechts vanuit zichzelf voor zichzelf te leven. Het eind van dat ‘ieder voor zich liedje’ is dat het met de gezamenlijkheid gedaan zou zijn, dat het ontbreekt aan onderlinge betrokkenheid, aan waarden, waardigheid en waarde-dragende verbindingen in gemeenschappelijke verbanden. Dit pessimisme over gedeelde waarden en betrokkenheid vat MacIntyre samen in de iconische zin: “morality today is in a grave state of disorder” (MacIntyre 1984: 256).'
Bovenstaande informatie is niet persé iets nieuws, maar in de context van de rest van het onderzoek, vind ik heel interessant hoe hier op door gegaan wordt en hoe Musizsche Professionalisering hierop in haakt.
3] Want een verkenning naar de werking van het muzische kan niet volstaan met louter bespreken en beschouwen. Het komen tot opvoering hoort daar onlosmakelijk bij. In de opvoering kan de muzische beleving zélf sterker verschijnen. Door er een opvoering van te maken wordt de ervaringskennis van het muzische gewekt en ontstaat de eigenlijke betekenis pas ten volle. Voor een methodologische verheldering van deze verbinding van literatuurstudie en opvoering in mijn onderzoek wend ik mij opnieuw tot de mythe van de muzen.

 

Bronnen
Beethoven - Symphony no 7;
Denkend aan tegenkracht en over verschillende disciplines heen werken, voel ik dit muziekstuk. De zachtheid afgewisseld met kracht en de verschillende instrumenten die één stuk maken.

Beeld Lotta Blokker
Inspiratie begin dit jaar

Media

Reacties