Makerschap Charlotte van der Horst

1. Wat is de bedoeling van de auteur? Wat wil ij met deze tekst zeggen?

Hij wil uitzoeken of muzisch perspectief op professioneel handelen de ruimte voor tegenkracht in organisaties op conceptueel niveau zichtbaar kan maken.

 

2. Wat zijn de drie a vier centrale begrippen en waar staan ze voor? 

- Muzisch perspectief: Vertellen, Spelen, Maken, Delen

- Tegenkracht: Het verlangen bij professionals om meer zin en betekenis aan werk te geven in maatschappelijk opzicht.

- Publieke waarden: Het publiek wordt deelgenoot van de opvoering, het schept betekenis/gezamenlijk gedragen cultuur.

- Onderscheidend verbinden: Co-creatie/interdisciplinair samenwerken. De muzische bijdrage is niet exclusief voorbehouden aan de kunst of de kunstenaar, maar kan vanuit elk ander vak of discipline vorm krijgen.

 

3. Wat is voor jou de meest treffende passage en waarom? (schrijf die kernpassage letterlijk op plus korte toelichting) 

Mijn oorspronkelijke beelden over kunstenaarschap gingen vooral over onderscheiden, over de bijzondere status aparte van de kunstenaar en over de te bespelen niche in de samenleving... Het verbinden als muzische tegenkracht maakt ruimte voor gedeelde zin en betekenis, dwars door versplintering, hokjes, vakjes, fragmentatie, eilandjes, deelbelangen en ongelijkheid heen. Die muzische bijdrage is niet exclusief voorbehouden aan de kunst of de kunstenaar, maar kan vanuit elk ander vak of discipline vorm krijgen als Muzische Professionalisering.

> Het inzicht van creatief denken en dit vakoverstijgend toepassen. Ik ben zo lang opzoek geweest naar mijn niche als product vormgever, totdat ik ontdekte dat de gedeelde waarde van het beleven, ik noem het experimenteren, veel groter is.

 

4. Kan je naar aanleiding van de tekst een of meer andere bronnen vinden die voor jou associatief worden opgeroepen: kunstwerk, boek, pamflet of performance? Deze tekst brengt mij in herinnering deze passage uit boek zus en zo, dit gedicht, dit beeld ....omdat...   

Deze tekst doet me denken aan Design Thinking. Een creatieve manier om tot oplossingen te komen die vakoverstijgend kan worden ingezet. In Nederland heb je Design-a-Thon School, een methode voor basisscholen die kinderen via ontwerpend leren kennis laat maken met techniek en vormgeving.

Media

Reacties