Bijdragen: Patrick van der Bogt

< Terug naar Patrick van der Bogt
 • Item

15 korte stukjes over Artistry of the teacher

Sinds 2021 zijn we in gesprek als onderzoeksgroepje en dat leverde al ruim 20 uur aan audio en vele pagina's notities op. De greep hieruit die je hieronder kan lezen raakt aan…

 • Item

Heel het leven past in de school, maar...

Beste Johan, beste anderen, Het is buiten een grauwe natte dag en ik zie de niet uitgevallen bussen als blikken met sardientjes grommend door de plassen ploeteren en de halte…

 • Item

Een dagende verhaallijn over Meletè en aandachtigheid, zorg & oefening in de Oudheid

Dagende gedachte is dat je iets te weten komt over een cultuur of historisch tijdperk door te kijken waar men ‘aandachtig voor was’. In welke contexten werden 'meletè', 'melo'…

 • Item

De ontdekking van de muze Meletè als referentiepunt

Ik stuitte onlangs op het verhaal en vond iets waarvan ik niet wist dat ik het zocht. De berg Helicon in Griekenland wordt van oudsher gezien als de plaats waar de muzen te vinden…

 • Item

Een zin over het 'kunstenaarschap' van de leraar bij Isocrates

De retorica en het spreken in publiek wordt als een kunstvorm gezien, misschien wel het eerste ambacht dat na dat van dichter als zodanig gewaardeerd wordt in het oude Griekenland.

 • Item

Speuren door Griekse teksten n.a.v. Meletè

Een overzicht van de Griekse begrippen melō (μέλω), 'zorg hebben voor, object van aandacht zijn'; epimeleia (ἐπιμέλεια), 'zorgvuldigheid, zorg, aandacht'; meletè (μελέτη), 'zorg

 • Item

Pak op en lees!

Als de innerlijke tweestrijd een climax bereikt, de geest zichzelf in een crisis heeft geworpen die een maximaal contrast is met de vredige en prachtige tuin om hem heen, dan…

 • Item

Één zinnetje bij Aristoteles

'De tragedie is namelijk niet een nabootsing van mensen, maar van handelingen en van het leven. (Geluk en onheil hangen af van handelen, en de nabootsing is gericht op een…

 • Item

Bronnen voor ensceneren van onderwijs

De filosoof is de advocaat voor de menselijkheid volgens Seneca. De filosofie die mij het meeste troost, uitdaagt, nieuwsgierig maakt of onderwijst over menselijkheid is filosofie…

 • Item

Kringen maken in onderzoek - Inleiding op een choreografie, cultuurbronnen en zeven manieren van werken voor onderzoekend vermogen

Onderzoekend vermogen helpt hbo-studenten om bijdragen te leveren aan de verbetering en evolutie van de praktijken waar zij voor worden opgeleid. Tegelijkertijd schept onderwijs…

 • Item

Leerteamleren of onderwijs in kleine kringen?

Het begon met een kwalificatiemoment, bijna een soort diploma-uitreiking. Op een enorm bioscoopscherm pronkte een sepia foto van een kleine man met strak gekamd zwart haar met een…

 • Item

Ensceneren voor het onverwachte in onderwijs

Ensceneren voor het onverwachte in onderwijs [werktitel]     Wie maakt de school? De fysieke scholen, de gebouwen waarin onderwijs zich afspeelt, zijn vaak van een eerdere tijd…

 • Item

Ontlezing en de Artistry of the Teacher

Een stralende bedrijfsleidster van Broese poseert voor De Utrechtse Internet Courant (DUIC) achter de tafel waar de top tien aan leestips ligt uitgestald. Er bestaat een tweeledig…

 • Item

Artistieke wendingen geven aan het ontwerp van je onderwijs

Onderwijs is niet alleen een functioneel proces, maar heeft een sterke existentiële waarde: het draagt bij aan hoe we als mensen in de wereld willen, kunnen, mogen zijn. Als we…

 • Item

Bedaren of niet bedaren? - intimiteit & muziek

Sperma, zweet, speeksel in een bad van oranje licht. We raken als publiek meegezogen in een viscerale ervaring. Een beweging van verlangen en tederheid. #metoo? Niet los te zien…

 • Item

Een cartografische wending - werk in opvoering

Maandagmiddag 16 mei, 'Werk in opvoering' is het thema. We werken in kleine groepjes. Bassist, componist en HKU-docent Bart Soeters leidt ons via zijn fascinatie voor kaarten naar…

 • Item

Magie in het middenland - beelden van goed werk

Dinsdagmiddag 17 mei, 'Beelden van goed werk is het thema'. Een stoet aan mensen die op 'goed-werk-expeditie' is geweest afgelopen jaren trekt voorbij. We werken zelf met beelden.

 • Item

Een onweerstaanbare zwakke kracht - filosofisch ontbijt dinsdag

Femke Kaulingfreks liet ons een paar bladzijden lezen van Freire over kritische pedagogiek. Het zet 'tegenkracht' in een nieuw licht, appelleert aan de emancipatoire opdracht van…

 • Item

Wat is het goede om te doen- keynote Harry Kunneman & Bart van Rosmalen

Beschaven, ontschaven, een renaissance en een 'prenaissance'. Jezelf beperkingen opleggen of gevangen zijn door patronen in de haarvaten van ons handelen. Laat je bekrassen door…

 • Item

Een oefening in zien - de ecologische wending

Een zomeravond. De eerste festivaldag besluit met een verkenning van 'de ecologische wending'. Ik voel me van tevoren een 'groentje' temidden van mensen die veel meer kennis en…

 • Item

Geen kiezeltuin - filosofisch ontbijt maandag

Martijn de Rijk liet ons een paar bladzijden lezen van Bagini over waarheid. Waarheid bestaat. Maar vraagt wel onderhoud. Bovenal in gesprek, want zelf nadenken moet je niet in je…

 • Artikel

verstrengelen en vluchten

Patrick van der Bogt

Het ziet er allemaal erg robuust uit. Hier staat niets op omvallen. Sterker nog, ik kan me goed voorstellen dat we hier vluchtelingen onderbrengen die op slaapmatjes de nacht…

 • Item

Ontwerpend vermogen

Collega-onderzoekers bij het lectoraat Co-design van de HU zijn bezig met het beschrijven van 'ontwerpend vermogen'. Laatst was daar een mooie discussie over op LinkedIn waarin…

 • Item

'Stad maken' met Richard Sennett

School maken doe je niet in een vacuüm. Als muzische school dragen we bij aan de wereld. In Barts proefschrift Muzische Professionalisering lag de focus vooral op bijdragen aan…

 • Item

Van Rosmalen+++

Een vraag waar ik nu mee speel is of ik als ik school maak ook bezig ben met een uitbreiding van het denken van Van Rosmalen. Ik probeer eens drie kritieksporen uit te werken.

 • Item

School maken - een historisch perspectief

Nu het Lectoraat Muzische Professionalisering met het thema 'School maken' zijn laatste jaar in gaat, voel ik de stem harder roepen om iets op me te nemen en voort te zetten. Hoe…

 • Item

Symposium 'Biesta in de praktijk' van 29 september

Een paar dagen voordat ik het bovengenoemde symposium zou bijwonen krijg ik een berichtje van een van de mogelijkmakers daarvan, Rob van der Poel van het NIVOZ. Hij vraagt of ik…

 • Item

In het midden blijven met Biesta's filosofie voor goed onderwijs

Hoe neem je een nieuwe onderwijsfilosofie aan boord in een school of hoe verken je die alleen al met een klein gezelschap? Een terugblik op een keynote, een workshop, aanloop en…

 • Item

Hoe vrouwen het goed willen doen in onderwijs. ‘Mens, je maakt alles kapot op deze manier!’

Goed onderwijs is meer dan een diplomafabriek. In de haarvaten van ons handelen worden gedachten en talloze stemmen zichtbaar die misschien niet helemaal de onze zijn. Het…

 • Artikel

De plek van kritiek

Patrick van der Bogt

Kritiek als rol of als ritueel inrichten zodat deze een plek krijgt en niet overstemd wordt door ruis of de dynamiek. Hoe kan je de kritiek een stem geven? Met behulp van muzische…

 • Item

Kritè als politiserende muze

Mijn dank wil ik uitspreken voor het mogen schrijven van een kritiek op het prachtige openingsartikel van Harry Kunneman uit In goed gezelschap . Deze dank richt ik…

 • Item

Elkaar stimuleren in onze bredere vorming

[WERK in UITVOERING]   Het is een gewoonte om als we denken aan onderwijs vooral gericht te zijn op hoe we onze studenten kunnen helpen ontwikkelen. De opgave waar ik aan werk is…

 • Item

Inspiratiecafé november 2020

Goed onderwijs is geen diplomafabriek. Bij de HU organiseert een aantal collega's van mij een 'inspiratiecafé', twee startsessies over binding met studenten. Op uitnodiging stap…

 • Item

"Puntig ontvangen"

We werkten op 19 november in de ochtend aan een rijk A4'tje. Bart had tevoren zijn herbarium uiteen gelegd op de vloer en verteld hoe je de levende ervaring kan vangen op een…

 • Item

Verzachten en verstenen in werk

Donderdag 18 november voerde ik onder leiding van Peter Rombouts een theatrale dialoog uit met Idwer Doosje. Naast het fantastische doorgaan op de werkingsmechanismen van zo'n…

 • Item

Hoe het muzische doorwerkt op mij: 2) repertoire

Wat doet muzisch werken met mijn repertoire als ontwerper voor onderwijsinnovatie en innovatieonderwijs? Februari 2018 kwam ik voor het eerst in direct contact met muzische…

 • Item

Logboek Musework Live: 'Wat resoneert?'

30 april Op de Nieuwkade ben ik proefkonijn tijdens het gereed zetten van de studio voor het festival journaal van Bart. Direct na binnenkomst word ik al tot maken bewogen. Met…

 • Item

Hoe het muzische doorwerkt op mij: 1) Persoon

Wat doet muzisch werken met mijn zelfverstaan? Februari 2018 kwam ik voor het eerst in direct contact met muzische manieren van werken en onderzoeken. Daarna deed ik mee aan de…

 • Item

Design Thinking aanleren door te toolkitten

Coronatijden nopen tot afstandsonderwijs. Opeens moet iedereen digitaal. Dat deed ik letterlijk tien jaar geleden al en toen begon ik dat saai te vinden. Nu moet ik het weer, maar…

 • Reflection

het vlak van meerstemmig lezen - een tekst verrijkenderwijs laten verschijnen

Mijn verslag van de sessie met Movisie. Mijn inzicht uit het waarnemen en tekenen van dit gebeuren is dat een collectief met toenemende gedeelde rijkheid een tekst kan lezen, maar…

 • Item

Tienpuntsreflectie themakring 14-15 november

Een eerste traverse door de derde ruimte ‘Eerst is er de opluchting van de stilte. En dan, heel zachtjes, zo stil als licht, keert de betekenis terug. Woorden zijn het deel van de…

 • Item

Iets maken van inbreng op de begeleidingsdag van 20dec

Wat ik ontzettend jammer vond is dat ik er niet bij kon zijn tijdens de begeleidingsdag op 20 december. De zorg voor mijn moeder die vier dagen later zou overlijden maakte dat ik…

 • Item

Mindsets van Design Thinking

Design Thinking is naast een verzameling methodes of ontwerpstappen bovenal te zien als een aantal grondhoudingen of 'mindsets'. Naarmate ik meer onderwijs en toetsen ontwerp en…

 • Item

Co-creatie van een AD-opleiding begeleiden

Context en spelers Linda stelt mij een ontwerpvraag: Hoe Software Development-docenten in co-creatie te krijgen met mensen uit het werkveld in januari? Dat was in de mail. Als we…

 • Item

Experimenterend het muzische aanwakkeren

Een soort logboek over waar de kans zich voordeed om iets muzisch aan te wakkeren. Kan echt in alle geledingen en rollen waarin ik acteer zijn in het onderwijs.

 • Item

Design Thinking aanleren m.b.v. Goed Werk

Design Thinking als methode om te komen tot innovaties heeft veel terrein in het hoger onderwijs gewonnen afgelopen jaren. Niet alleen design-gerichte opleidingen benutten de…

 • Item

Waar put je kracht uit?

Het was de dag na de uitvaart van mijn moeder die op 24 december overleed. Ze had mij de regie gegeven voor haar uitvaart zonder woorden te geven aan hoe zij het vormgegeven wilde…

 • Item

HUPC: Dementie-vriendelijke stad (episode 3)

8 januari Inzicht is om de architectrol te voeren voor de community rondom het thema DVS. Collega Pauline haakte erg aan op het concept. Jelle bracht verslag uit van een gesprek…

 • Item

HUPC: Dementie-vriendelijke stad (episode 2)

De week van 8 december. We nemen een ontwerpaanloopje. Verwerken een kleine plottwist. En als we bezig zijn realiseer ik me dat we eigenlijk al een praktijk waren. Niet alleen…

 • Item

HUPC: Dementie-vriendelijke stad (episode 1)

27 november. Iedereen is gefocust en vol energie vertrokken. Twee studenten met een grote motivatie om iets te doen binnen een complex maatschappelijk vraagstuk troffen ons in een…

 • Item

Muziek maken over onderwijsinnovatie

Serendipity. Dat moet het zijn geweest. Ik was op een plek waar ik terecht kan, maar waar ik nog niet zo graag naar toe ging toevallig moest ik er vlakbij zijn en ik had wat tijd…

 • Item

Podcasts maken over onderwijsinnovatie

Collega Theo van den Bogaart en ik liepen elkaar laatst tegen het lijf in de HU. Ik riep gekscherend: 'Zeg, moeten wij eens niet iets gaan maken over al die jaren…

 • Item

HUPC: Onderwijsconcept op 1 A4 dat vraagt om onderzoek

Vele handen en harten hebben aan een concept gewerkt genaamd HUPC: HU Professional College. Vele powerpoints, post-its, vellen volgeschetst papier, tekeningen en video-opnames.

 • Item

De Omkering: boventonen van ruis

Bart speelde bij de afsluiting van Musework Live in mei iets bestaande uit uitsluitend boventonen. Het was een uitdrukking van een thema uit werken met complexiteit. Daar heb ik…

 • Item

Maaksel bij citaat uit Muzische Professionalisering

  kies een boekfragment maak er iets bij om op te voeren heb mazzel dat je het voor de auteur kan spelen heb nog meer mazzel dat de auteur wat terugspeelt maak hier weer iets…

 • Item

Alle kleur is een gift van de hemel

Soms creëer je hooguit een canvas zodat iets buiten je macht zich er kan uitdrukken.

 • Item

Ontwerpschetsen voor begeleidingsmethodiek

Welk (werk-/leer)proces rafel je uiteen voor studenten opdat zij niet alleen gaan doen, maar ook leren? Vanuit welk repertoire vertraag je dan als begeleider op wat zij doen en…

 • Item

Doorloopjes in de vier kwadranten

Wat ik zo door de jaren heen bemerk is dat ik vaak eerst een raamwerk schets of betrek als ik in iets nieuws stap. Eenmaal ingestapt ga ik dan experimenteren en van alles doen op…

 • Item

Muziek maken

Er was ruimte voor muziek. Ik voelde dat er veel is wat zich in muziek laat uitdrukken. Er is ook veel wat ik nog uit te drukken heb in muziek. Ook heb ik veel muziek liggen die…

 • Item

Theatrale dialoog als opmaat naar een interventie

Een soort van logboekfragmenten met mijn onderzoek in wording als onderwerp. Maar ook een onderzoeksartikel-format. En een podium voor geschreven teksten. Een portfolio voor…

 • Item

Samengesteld gedicht

Samengesteld gedicht Holy fuck! Gisteren was ik nog zwanger van een idee Kinderlijk behapbaar Weet ik veel wat ik wel of niet openbaar wil maken? Mijn volgende stap:…

 • Item

Van de opvoering nog iets anders maken

De opvoering van onze inzichten van donderdagmiddag is gister. Vandaag beginnen we waar we gekomen waren. We keren even terug. Wat kunnen we er nog meer uithalen behalve een…

 • Reflection

uit-nodigen en bijeen-houden

een bundel ontdaan van kaft eigenzinnige hoofdstukken in opvoering publiek dat losse pagina's (voor)leest en ik mag de boel bijeen lijmen maar de boel grijpt uit zichzelf al ineen…

 • Reflection

membranen en open vragen stellen

Een reflectie naar aanleiding van de ochtend van 14 mei: Complexiteit & Makerschap. De conceptuele 'kontjes' die Harry Kunneman bood plaats ik in de context van mijn werk en duid…

 • Reflection

waar nog geen woorden zijn

Een reflectie op de lunchlezing op de HU 'Bewegen in complexiteit' woensdag 15 mei 12:00-13:00 op de Padualaan 99.

 • Reflection

Tienpuntsreflectie Tweedaagse 24 en 25 januari 2019

Dit is mijn reflectie over mijn eerste tweedaagse in WMO2 in januari. Ik haal elf momenten aan, zoek vervolgens naar wat hierachter doorklinkt aan fascinaties en stemmen. Tot slot…

 • Reflection

Instappen als onderzoeker en positie kiezen 1

Met de opdracht van een speech van 3 minuten ben ik op 25 januari uitgedaagd om positie te kiezen en in te stappen in mijn onderzoek. Mijn gehoor zijn mijn kringleden.

 • Reflection

Me de Muzen toeëigenen - deel 3

Steun ontvangen. Wezenlijk thema voor mij. Vooral als innovatienomade in mijn organisatie of als nomadisch ontwerpdenker. Vandaar een uitnodiging aan de Muzen mij te steunen en te…

 • Reflection

Me de Muzen toeëigenen - deel 2

Ontembare vrouwen. Boswezentjes. Vliegende machines. Talismannen. Het tekenen van de Muzen legt een reis af over de aardbol en door de verbeelding. En uiteindelijk is mijn moeder…

 • Reflection

Tienpuntsreflectie Begeleidingsdag 14 december 2018

Dit is mijn reflectie over mijn eerste dag in WMO2. Ik haal tien momenten aan, zoek vervolgens naar wat hierachter doorklinkt aan fascinaties en stemmen. Tot slot concludeer ik…

 • Evenement

Portfolio Seizoen 2 WMO Patrick

Drie redenen om uit bed te komen voor mij: 1. Waarachtig contact bevorderen. 2. Verborgen of gemarginaliseerde stemmen en handen de kans geven zich prikkelend te uiten in een…

 • Reflection

Uit mijn ontwerppraktijk - Principes voor goed werk

Invalshoeken voor ontwerpen voor leren Het ontwerpen voor leren heeft voor mij affiniteit met het ontwerpen van andere processen zoals service, ervaringen en evenementen. Binnen…

 • Reflection

Dragend citaat 1

Dit citaat van Jeanette Winterson draag ik al jaren mee met me. Het gaat over taal, stilte en betekenis.

 • Reflection

Makerschap aanwakkeren: 1. beeld en muziek

Het artistieke kanaal verruimen en open houden door zelf te maken. Hier probeer ik muziek, beelden en reiservaringen te verbinden in kort tijdsbestek met de software waar mijn…

 • Reflection

Muzisch vooronderzoek: 1. Een context schetsen m.b.v. een praatplaat

Waar kan het Muzische een bijdrage leveren aan goed werk in mijn praktijk? Mijn energie ging uit naar leeromgevingen op de HU waarin studenten worden blootgesteld aan de intense…

 • Reflection

Me de Muzen toe-eigenen - deel 1

Ik heb het nodig om het vreemde te laten leven voor mij voordat ik me er echt mee kan verbinden. Dit is een verhaaltje over de Muzen dat ik schreef hiertoe.