opzet werkwijze

Hoe kunnen we de contouren die we 10 september maakten nu concreet uitwerken naar onze praktijk als deelnemer?

Mag ik je vragen om (voor 1 oktober) in max 2 A4 een aanpak op te schrijven en die met mij cq met ons te delen? Ik geef driemaal twee vragen mee die kunnen helpen om jouw aanpak te preciseren.

De eerste twee vragen gaan over waar het je om te doen is en met wie.

  • Welk doel of verbetering of opgave of vraagstuk staat je voor ogen waar je aan werkt? Als dat groot en omvangrijk is wat kan je daarin dan kiezen als een concrete (deel)opgave. Misschien helpt de vraag: welk beeld van goed werk staat jou in die deelopgave voor ogen’?
  • Wat is de precieze praktijk waarin je dat wil doen. Wie zijn daarin de betrokkenen met wie je daaraan werkt? of op wie richt je je? Weten zij ervan en zijn ze ervoor ‘in’ dat jij dit seizoen daartoe een aantal interventies/ voorstellen gaat doen? Of ligt dat anders? Kenmerk van onderzoekend handelen is dat je dat niet alleen doet maar ‘in’ de praktijk en dat anderen daarbij betrokken zijn.

De volgende twee vragen gaan over de aanpak en mogelijke manieren van werken of ontwerpen

  • Wat wil je om daaraan te werken ontwikkelen, ontwerpen of realiseren? Denk aan een concreet ontwerp of werkwijze. Wat is kenmerkend aan jouw beoogde aanpak? Hierin laat je iets zien van een mogelijke grotere lijn: proces, traject.   
  • Wat voor soort interventies denk je aan om onderweg in te zetten? (dat kan gaan van je eigen handelen tot en met concrete (materiele) ontwerpen voor ruimte of scripts voor ontmoeting). Of anders. Maar wat voor soort activiteit (en van en met wie) markeert jouw pad.

De laatste twee vragen gaan over het onderzoekende stuk.

  • Hoe zou het traject er uit kunnen zien als een vorm van ‘itereren’ (heen en weer bewegen tussen praktijk en reflectie). Je doet iets en kijkt wat dat oplevert. Je past daardoor iets aan of doet nog iets anders. Kijkt weer wat er uitkomt. En zo verder.
  • Wat zou voor jou een passende manier zijn om aan een kleine collectie te werken van ‘inzichten’ of ‘uitkomsten’ die ontstaan? Mij helpt altijd het denken in termen van ‘rijke A4tjes’. Als je een goede tekst hebt gelezen en je pakt de kern eruit, schrijft die op een blaadje en zet er je inzicht bij en plakt er nog een relevant beeld bij dan heb je een ‘rijk A4tje’. Als je iets uitprobeert, en je haalt daar een inzicht uit en je maakt er vergelijkbaar wat van, dan heb je ook een rijk A4tje. En als je rustig verder gaat bouw je aan een kleine collectie. Na een tijdje kijk je (en kijken we in ons groepje) dan eens naar wat je hebt verzameld. Wat is voor jou een goede vorm/ aanpak?

Als we de opzet-papieren hebben voor 1 oktober kunnen we daarmee het werkproces uitzetten tussen nu en juni 2020. Indien stress of het gevoel ‘help’: stay calm en bel even! Bart 0629014216. Dit is geen voorschrift maar zijn slechts open uitnodigingen om je eigen weg in te vinden.  

Nota Bene de goed werk expeditie staat plenair op 19 November, 13 februari, 19 mei.  Dat geeft al een ritme van werken aan:

  • Opzet maken voor 1 okotber. En dan beginnen/instappen/starten en opzet en eerste ervaringen delen op 19 november.
  • doorwerking van de aanpak en verdieping van de interventies bespreken en tot en met 13 februari in praktijk brengen. Op 13 feb ook werken aan de eerste contouren van ‘wat maken we ervan’. Wat begint op te doemen uit de praktijkaanpak?
  • Tot de mei-sessie: doorwerking en extra reflectie op ‘er iets van maken’ dat kan bijdragen aan de losbladige bundel. Dat (eerste) materiaal op tafel op 19 mei.

Eventuele extra middagen of dagen plannen we later tussendoor. Wat is daarin de behoefte?          

Reacties