Muzische Professionalisering 2 MKE

maken

Aanwezig

Nog geen aanmeldingen
We werken aan vraagstukken en praktijkervaringen van deelnemers. Door werkelijk in co-creatie te werken. telkens wisselende vormen van feed--back. En de onvolprezen rol van de 'kunstenaar in de hoek' die op toerbeurt wordt vervuld. Als er tijd is besluiten we met een half uur wendingen: kleine wendingen die iedere professional zelf kan doen.

Meer over deze manier van werken: Werk in Opvoering

Meer over wendingen op Wendingen en op Wendingen - Betekenisvolle ontmoeting