Ed de Jonge

Ik heb filosofie gestudeerd met als specialisatie ethiek en ben gepromoveerd in de sociale wetenschappen op een onderzoek naar de waardenbasis van professionaliteit en inspiratiebronnen voor professionalisering. Mijn werkzaamheden aan Hogeschool Utrecht richten zich op praktijkonderzoek en onderwijsinnovatie. Mijn onderzoeksinteresse ligt vooral op het snijvlak van professionaliteit, ethiek en complexiteit.

Professionals acteren regelmatig in ethisch complexe spanningsvelden. Hoe kunnen ze daarbinnen een goede balans vinden tussen diepgang en voortgang? Diepgang (verdieping in strikte zin maar ook verbreding) vraagt vooral om professionele ethische sensibiliteit: oog hebben voor de waarden die op het spel staan, de belangen die in het geding zijn, de perspectieven van alle betrokken personen en instanties, de onderlinge (machts)verhoudingen etc. etc. Voortgang vraagt om professionele ethische handelingsbekwaamheid. In mijn ogen is dat vooral het vermogen om onvermoede mogelijkheden waar te nemen, nieuwe perspectieven te openen, in gezamenlijkheid een nieuwe werkelijkheid te creëren.

Zowel diepgang als voortgang wordt bepaald door de ethische horizon waarbinnen professionals samen met anderen acteren. Dat neemt niet weg dat ook binnen een gedeelde ethische horizon tussen diepgang en voortgang spanningen kunnen ontstaan: aandacht voor diepgang kan de voortgang in de weg lijken te staan, en omgekeerd kan een focus op voortgang de diepgang lijken af te remmen.

Muzische professionalisering biedt volgens mij goede mogelijkheden om de professionele balans tussen diepgang en voortgang in ethische complexe spanningsvelden te bevorderen. Dan gaat het ook om een wederzijdse bevruchting en optimale integratie van normatieve professionalisering en muzische professionalisering. Muzische professionalisering ontsluit diepere lagen van onze ethische horizon, zo is mijn veronderstelling, die van belang zijn voor ons ethisch kompas in complexe praktijksituaties maar die in verbale benaderingen van ethische vraagstukken wat minder snel aan de oppervlakte komen. Dat wil ik graag in de Werkplaats Muzisch Onderzoek 3 onderzoeken.
Contact
naam:Ed de Jonge
ed.dejonge@hu.nl