Bij zinnen

Hoor, de toespraak van mijn leven

Ontstemt de stilte van mijn dood.

Voel, ik laat de aarde beven

Zonder wroeging of gewetensnood.

 

De kilte van mijn woorden;

Ze hijgen onoprecht.

De stilte die ik hoorde

Werd het zwijgen opgelegd.

Reacties