MEAT ME BEET ME - Nele Vandeneede

Is deel van: Korte films

Nele Vandeneede ziet het belang in van een voedseltransitie. Ze maakt zich zorgen over de relatie die mensen vandaag de dag hebben met voeding. Bewustere keuzes kunnen in haar ogen leiden tot een betere, individuele en planetaire gezondheid. Nele gelooft dat kunst bij uitstek hét medium is om de ander te verleiden tot nieuw gedrag. Ook ziet ze dat dit complexe vraagstuk niet eenduidig kan worden opgelost. Er is creativiteit nodig om tot nieuwe oplossingen te komen en samenwerking tussen verschillende disciplines en domeinen is vereist. Nele roept op om de kunsten te includeren in dit debat. Als kunstenaar en ontwerper zet Nele veelvuldig dans/spel en koken/food design in als middel om de ander meervoudig, zintuiglijk te prikkelen. Want, zegt zei: “Vanuit de emotie, de verbeelding, het voelen, ontstaat een verlangen, start bewustwording, verantwoordelijkheid, verandering.”.

Reacties