ALS DE NACHT NOG NIET ZO OUD IS - Martijn van Arkel

Is deel van: Korte films

Martijn van Arkel groeide op in een gelovig gezin, met een vader als dominee. Het beoefenen van zijn geloof kwam al snel op spanning met zijn passie: voetbal. Beide gingen niet samen. Maar waarom eigenlijk niet?

Nu hij ouder is herontdekt hij het geloof en stelt zich de vraag waarom hierover praten in het voetbal en in de maatschappij niet vanzelfsprekend is. Hij wordt nu zelf zichtbaar in zijn geloof en roept op dit te includeren overal waar er niet over gesproken kan of mag worden. Hij is open en eerlijk in wat het hem brengt en wil een ander beeld van het geloof oproepen dan dat nu gebeurt in de media, in de maatschappij, in de kunsten en op het voetbalveld.

Reacties