• 14:15 - 15:45

Grensgangers: de docent als maker

Vanuit de Muzische Onderzoeksgroep Grensgangers onderzoeken we het thema: de docent als maker, vanuit verschillende perspectieven. Met Heleen Bouwmans, Alain van Bielert en Jessica Harmsen (masterstudenten HKU Kunsteducatie) en Bart van Rosmalen (HKU Muzische professionalisering).

Wat gebeurt er als je jouw praktijk als docent benadert als een maakproces? Op welke manier betrek je jouw makerschap in je lespraktijk? Of moet je juist jezelf als docent en maker goed uit elkaar houden? Elke rol heeft ten slotte zijn specifieke waarde en kwaliteit. Wanneer verbreed je de rol van docent naar maker? Hoe zou het zijn om jezelf een beetje op te rekken en als docent je makerschap in te zetten in een (maatschappelijk) ontwerpproces? Of om jezelf in een andere rol te plaatsen door als docent met leerlingen de opdracht fysiek mee te maken?

De sessie wordt begeleid door Grensgangers, een groep studenten en alumni vanuit de HKU Masteropleiding Kunsteducatie, met elk hun eigen praktijken. Zij worden begeleid door Bart van Rosmalen, lector HKU Muzisch Professionaliseren (max. 25 deelnemers). 

Programma

14.00 uur: Inloop 
Wat is jouw favoriete uitstelgedrag?

14.15 uur: Start
Welkom en Introductie op het thema door Bart van Rosmalen. Toelichting op de vier kwadranten van muzisch perspectief.

14.30 Introductie op de breakout-rooms: keuzes voor een experiment

1. Rek je Lesje

Op de casus van een dorp in de kop van Noord-Holland rek je een vaste les van jezelf wat op. Dus met de input van de casus kies je een les, die je al jaren geeft en voegt daar een element van de casus in het lesontwerp aan toe. Met na afloop een korte reflectie over wat er werkt en wat niet, waar het wringt.

2. Zet je als docent in de rol van medemaker

De docent als maker. We nodigen je uit om concreet met dit concept aan de slag te gaan door praktisch uit te beelden wat dit betekent voor jou. De vraag is niet: ben je een maker, maar wat voor maker ben je? Als je er een beeld van zou maken, om zichtbaar te maken voor je groepsgenoten wat voor maker jij bent, hoe zou dit er dan uitzien? Dit kan een vertelling zijn, een inspirerende bron, een assemblage, een filmpje, een gedicht, een tekening of zelfs een muziekstuk! Ieder mag een resultaat delen dat past bij zijn/haar makerschap.

3. Expressieve instructie 

Met de workshop Expressieve Instructie gaan wij naar het voorbeeld van Sennett aan de slag met alternatieve instructie. Om te vertellen wat de bedoeling is van een les, is het beste om het voor te doen. Maar als dit niet mogelijk is? Hoe zijn de valkuilen van 'niet uitgelegde impliciete kennis' te voorkomen? Hoe zet je sympathieke illustratie, narratio en metafoor in? We gaan het allemaal uitproberen.

15.30 uur: Plenaire reflectie met werkvorm & afsluiting 

Voorbereiding

Als deelnemer kun je je op verschillende manieren voorbereiden (je krijgt een mail vooraf):

  • Door een casus te lezen en een les mee te brengen die je goed kent en waarmee je wel eens een experiment wil aangaan
  • Door een werk te maken: ‘Wat voor maker ben je?’ Dit kan een vertelling zijn, een inspirerende bron, een assemblage, een filmpje, een gedicht, een tekening, of zelfs een muziekstuk!
  • Door deze heerlijke passage te lezen uit het boek van Sennet over: de recepten van de 'Poulet à la d'Albufera'

 

De inschrijving voor deze ZOOM-sessie is gesloten. 

 

© Het festival “Ode aan de maker” is een initiatief van het HKU Postdocprogramma Methodologie Maakonderzoek en het HKU Lectoraat Muzische professionalisering. Het festival wordt samen met docenten, makers, studenten en onderzoekers vormgegeven vanuit de projecten: HKU Werkplaats Media Maakonderzoek & HKU Connected Making i.s.m.HKU Masteropleiding Kunsteducatie.