Blad 2

Het jaarboek Blad 2 is een verzameling bijdragen en artikelen van 26 muzische praktijkonderzoekers 2017-2018. Dit jaarboek is uitgegeven door het lectoraat Kunst en Professionalisering van HKU in samenwerking met de HU en de Hogeschool Rotterdam.

 

Dit is Blad 2. 

Eén blad aan een boom roept direct de vraag op naar zijn broeders en zusters. Waar zijn de andere bladeren? En de vraag: is dit blad de laatste die standhoudt tegen het invallen van de kou of juist de eerste die de vernieuwde zonnestralen ontvangt van de nieuwe lente? Met twee bladeren wordt het anders. Met twee komt de hele boom in beeld. Het gaat goed met de boom, haar takken, haar wortels, haar schors, de vogels die er hun onderkomen in bouwen, de insecten die onder de schors zich veilig wanen. De boom leeft en ontluikt de belofte naar meer bladeren.

 

Bestel Blad 2 voor €29,95

 • Artikel

Voorwoord Blad 2

Sietske Dijkstra, Peter Rombouts

Redacteurs en muzisch onderzoekers Sietske Dijkstra en Peter Rombouts schreven na redactie van alle artikelen een begeleidend voorwoord.

 • Artikel

Variaties maken

Bart van Rosmalen

Introductie van Bart van Rosmalen over de werking van het maken van variaties en de manier van werken in de werkplaats Muzisch Onderzoek.

 • Artikel

Negen redenen

Michiel de Ronde

Introductie van lector Begeleidingskunde aan Hogeschool Rotterdam Michiel de Ronde. Hij geeft negen redenen om in het muzisch onderzoek te stappen.

 • Artikel

Het muzische perspectief als verrijking van praktijkgericht onderzoek

Daan Andriessen

Introductie van Daan Andriessen waarin hij ingaat op de manier waarop muzisch onderzoek de wereld van rationele kennis en wetenschappelijk onderzoek verrijkt.

 • Artikel

Muzische eigenzinnigheid

Michiel de Ronde

De werking van de muzen: Een resultatenoverzicht Muzische eigenzinnigheid. Inleiding van Michiel de Ronde op het eerste hoofdstuk van Blad 2.

 • Artikel

Overpeinzingen van een terugtredend studieleider

Paul de Vries

In dit artikel beschrijft Paul de Vries de opdracht die de opleiding meekreeg naar aanleiding van de accreditatie. In de kantlijn plaatste hij gedichten en proza om de tekst…

 • Artikel

Kunst die van de muur afkomt

Carolien Oostveen

De vormgegeven versie van het artikel van Carolien Oostveen over haar onderzoek bij de Baak naar kunstinterventies.

 • Artikel

Wunderkammer

Carolien Oostveen

Kunst in de leeromgeving. Carolien Oostveen onderzoekt op de Baak hoe het werken met een 'wunderkammer-kast' tot nieuwe gesprekken kan leiden.

 • Artikel

Raadgevingen over muzisch onderzoek

Daan Andriessen

Het ontwikkelen van een orakel van inzichten. Daan Andriessen bundelt zijn ervaringen en inzichten tot een Orakel die de ruimte van het muzische kan openen.

 • Artikel

Het kleinste

Martine Ganzevles

Wat is het kleinste dat jij meeneemt om (zelf) een wending te kunnen creëren wanneer iets niet stroomt?

 • Artikel

Kunst en ondernemen

Bart van Rosmalen

Bart van Rosmalen beschrijft 5 wendingen die je in je werk kunt toepassen om ruimte te maken voor een ander geluid, een andere stem.

 • Artikel

Muzen als bron van kennen

Michiel de Ronde

Introductie op hoofdstuk 2 van Blad 2, geschreven door Michiel de Ronde.

 • Artikel

Het gewicht van woorden

Anouk Saleming

Welke taal kiezen we, hoe spreken we met elkaar? Zijn we ons daar bewust van? Anouk Saleming schrijft over haar onderzoek naar taal en het geschreven woord. Datum: 07-18

 • Artikel

Dichter bij de stilte van het moment der waarheid

Michiel de Ronde

Begeleidingskundige bespiegelingen geïnspireerd door 'Het uur U' van Martinus Nijhoff

 • Artikel

Mores

Jacqueline Frentrop

Een gedicht van Jacqueline Frentrop

 • Artikel

Muze(e)nzamen

Idwer Doosje

Idwer Doosje componeerde een muziekstuk vanuit zijn onderzoek naar eenzaamheid onder jongeren.

 • Artikel

Soms raak je op het hoogste punt

Martine Kuijsten

"Mijn deelname aan de Werkplaats Muzisch Onderzoek is van onzegbaar groot belang geweest in mijn ontwikkeling tot begeleidingskundige." Martine Kuijsten beschrijft haar leerproces…

 • Artikel

Deelnemen aan de waarheid

Peter Rombouts

Muzisch onderzoek als weg naar een participerend bewustzijn.

 • Artikel

De relevantie van muzische sensitiviteit in een organisatie

Robin Stemerding

Robin Stemerding is beeldend therapeut, beeldend kunstenaar en begeleidingskundige. Na vijftien jaar werk bij GGZ Drenthe is hij inmiddels drie jaar werkzaam als beeldend…

 • Artikel

De muzen als proceskracht

Michiel de Ronde

Introductie op het derde hoofdstuk van Blad 2.

 • Artikel

Brief aan Bart en Carolien

Sietske Dijkstra

Onderzoeker Sietske Dijkstra schrijft een brief waarin ze onder andere vragen stelt die bij haar opkomen in het onderzoek tijdens de werkplaats.

 • Artikel

Hoe de onderzoeker speelt, maakt en vertelt

Wilke van Beest

Muzisch onderzoek verruimt de blik op wat onderzoek mag en kan zijn, verrijkt, bevrijdt en zet in beweging.

 • Artikel

Alternatieve manieren om lessen te bouwen

Marco Oude Moleman

Ik ben als theaterdocent verbonden aan de opleiding Theaterdocent. Ik doceer over doceren. Ik geef lessen waarin de studenten spelen, maken, onderzoeken en bouwen. Mijn lessen…

 • Artikel

Onderzoekend onderweg, is durven laten ontstaan in verwarring

Caroline Dokter

Een zoektocht naar woorden om een bewegingsles te beschrijven. Auteur: Caroline Dokter. Datum: 04-18

 • Artikel

Scenario van het gewone

Carolien Oostveen, Rick Steggerda

Hoe je, dat wat zo in je vezels en de vanzelfsprekendheid van je werk verweven is dat je niet meer weet dat het kennis is, bij jezelf ontdekken kan. Auteurs: C. Oostveen & R.

 • Artikel

Op reis gaan met THUIS

Sietske Dijkstra

Sietske Dijkstra onderzoekt het begrip 'thuis' in de werkplaats muzisch onderzoek 2017/2018. Waar is thuis en met wie? Hoe maken we een thuis? Wat versterkt en wat verzwakt ons…

 • Artikel

Verwonderen, Verbeelden & Vertellen

Bastiaan Van den Berg

Bronverhalen en levensverhalen metaforisch lezen, interpreteren en verbinden.

 • Artikel

Samen goede zorg maken

Martijn Simons

Over het aanwakkeren van makerschap, professionele kwaliteiten en kwaliteit van zorg.

 • Artikel

Zullen we even stil zijn?

Bart van Rosmalen

Het voor Blad opnieuw vormgegeven artikel van Bart van Rosmalen over het ongemak van stilte op het werk.

 • Artikel

'Er was eens...'

Rick Steggerda

Een speelse verkenning van een vertelvorm voor de praktijk. Rick Steggerda neemt ons mee in een door hem ontwikkelde vertelvorm.

 • Artikel

Lichtvoetige rondgang

Sietske Dijkstra

Een muzisch-methodologische reflectie op de onderzoekswerkplaats door Sietske Dijkstra.

 • Artikel

Muzisch delen van inzichten

Michiel de Ronde

MIchiel de Ronde introduceert de artikelen in het laatste hoofdstuk van Blad die gaan over het delen van inzichten.

 • Artikel

Gesprekskunst wakkert vernieuwingskracht aan bij (zorg)professionals

Anke Tijtsma

Hoe muzische gesprekken zorgen voor 'denkruimte' in organisaties.

 • Artikel

Dag mooie Muzen, dag magische eenvoud!

Annemiek Vera

Beeldend kunstenaar, onderzoeker en docent Annemiek Vera schrijft een brief aan de muzen.

 • Artikel

Soms werkt het even niet

Falk Hübner

Op weg naar (een methodologie van) Muzisch Onderzoek? Een verkenning van Falk Hubner.

 • Artikel

Maken zet in beweging

Niek Pronk

Een optimistisch pleidooi voor onderzoeken door te maken.

 • Artikel

Handtekenen

Melanie Kandelaars

Inkijk in een muzische werkbespreking door Melanie Kandelaars.

 • Artikel

A Way Of Living

Cecile Rongen

Critical Response Process maakt ruimte voor een ander gesprek. Datum: 04-18

 • Artikel

Poetic Feedback (ENG)

Jochem Naafs

Jochem Naafs introduces the idea of formative and affirmative feedback through writing poetry. He underlines the importance of commonality and performativity and stresses that…

 • Artikel

Een doorgaande beweging

Michiel de Ronde

Reflectie en doorwerking van de werkplaats en muzisch onderzoek door Michiel de Ronde.

 • Artikel

Nawoord Blad 2

Sietske Dijkstra, Peter Rombouts