Blad 1

Praktijken van muzische professionalisering in de periode 2015 t/m 2016.

De 21 onderzoekers van het lectoraat Kunst en Professionalisering geven in Blad - Praktijken van Muzische Professionalisering, een weerslag van hun muzische onderzoeksactiviteiten. Onder de kopjes in de menubalk bij publicaties leest u de losse artikelen. 

De titel van het Jaarboek, Blad - Praktijken van Muzische Professionalisering, verwijst zowel naar de muzische praktijken, als naar de verschillende werkcontexten waarbinnen de 21 praktijkonderzoekers in het jaar 2015-2016 vanuit het lectoraat Kunst en Professionalisering onderzoek deden. Ze deden dat in drie HKU Schools (Beeldende Kunst, Theater en het Utrechts Conservatorium), het HKU Expertisecentrum Educatie, De Baak in Driebergen en in de diverse professionele omgevingen waar de externe praktijkonderzoekers toegang toe hadden. Het Jaarboek neemt je als lezer mee in hun onderzoek naar onder meer:

 • de dialoog tussen een kunstwerk en zijn beschouwer

 • wat het voor studenten van hoger en middelbaar beroepsonderwijs betekent om hun eigen makerschap aan te spreken in een uitnodigende atelier-omgeving

 • de werking van vervoering nieuwe manieren van onderzoek doen voor vierdejaars studenten van HKU Theater.

Het Jaarboek is gerangschikt volgens de vier onderzoekslijnen van het lectoraat waarbij de verschillende uitgelichte muzische praktijken steeds andere perspectieven op deze onderzoekslijnen tonen. Je kan het jaarboek downloaden of vinden via deze link:

 

Download Blad 1

 

Hieronder staan alle artikelen van Blad 1 met een korte beschrijving en auteur vermeld.

 

 • Artikel

I can see a woman crying

Til Groenendijk

Beschouwen van kunst lijkt geen eenvoudige zaak. Zeker niet wanneer je ervan uit gaat dat je kunst moet begrijpen...

 • Artikel

De scheppende virtuoze kunstdocent

Myrthe Nagtzaam

Een brief van de kunstdocent aan de kunstenaar. Datum: 09-16

 • Artikel

Plaats, maken en lichaam

Esther Bos

Wat typeert deze manier van coachen en hoe kan ik deze versterken? Datum: 09-16

 • Artikel

Verbinden

Nelly van der Geest

Met zo’n buzz woord gaat ook mijn tegenkracht kriebelen: wat bedoelen we eigenlijk als we verbinden zeggen? Datum: 09-16

 • Artikel

Wanneer is er vrije ruimte nodig?

Corrie Nagtegaal

Hoe voorkom ik vanuit mijn rol in de organisatie dat structuur en cultuur te los van elkaar raken en het muzische vermogen verliezen? Datum: 09-16

 • Artikel

Lieve Begeleider

Brechtje Wedman

Met mijn verhaal nodig ik je uit om vragen te stellen over begeleiden, over maken, over ‘jij als begeleider’. Datum: 09-16

 • Artikel

Reflectie, conclusie, aanbeveling

Annemarie Maas

Hoe werk je als praktijkonderzoeker op een muzische manier aan de professionalisering van collega-docenten? Datum: 09-16

 • Artikel

Maken, spelen, vertellen en delen

Arwen van Putten, Marlies Dorigo

Vanuit een makend onderzoeksproces zijn praktijkexperimenten opgezet met een muzisch perspectief. Datum: 09-16

 • Artikel

Connecting Conversations

Bart van Rosmalen

Hoe kunnen professionals over de grenzen van hun disciplines heen met elkaar spreken? Die vraag komt in mijn werk centraal te staan. Datum: 09-16

 • Artikel

Op weg naar performatief onderzoek

Falk Hübner

In deze bijdrage komt Falk Hübner tot een eerste conceptuele verkenning van Performatief Onderzoek. Datum: 09-16

 • Artikel

De speler als maker

Euwe de Jong

Werkvormen en feedback van studenten op deze werkvormen. Datum: 09-16

 • Artikel

Sta me toe je mee te nemen

Jochem Naafs

Deze bijdrage gaat in op de rol van onderzoek in het kunstonderwijs. Datum: 09-16

 • Artikel

Beste Ruud

Anouk Saleming

Het lukt me steeds meer om de stilte, mijn stilte, tot klinken te brengen. Datum: 09-16

 • Artikel

Verzamelen

Carolien Oostveen

Het MuseworkMuseum. Een museum met resultaten van gebeurtenissen in foto’s, herinneringen van ontmoetingen in reflecties etc. Auteur: Carolien Oosveen. Datum: 09-16

 • Artikel

Muze, work in progress

Marjorieke Glaudemans

De ‘kennis van het hart’ opent de Muze in iedereen. Auteur: Marjorieke Glaudemans. Datum: 09-16

 • Artikel

Ik speel, ik word gespeeld

Peter Rombouts

De afspraak is te spelen, ieder op zijn manier, geïmproviseerd. En dan gebeurt het... Datum: 09-16

 • Artikel

Expressief Belichamen

Elisabeth Bogaard

“Gaat het?”, vroeg de docent toen in een achteroverbuiging terwijl de tranen over mijn wangen stroomden. Datum: 09-16

 • Artikel

Vervoering

Bart van Rosmalen

De vervoering van het zingen staat in verbinding met de meer reflectieve en verklarende functie van ‘bezingen’. Datum: 09-16

 • Artikel

Staging Leadership

Godfried IJsseling

Een persoonlijk onderzoek rond leiderschap, zelfsturing, en de spanning tussen vormgeven en laten ontstaan. Auteur: Godfried IJseling. Datum: 09-16

 • Artikel

Aanspreken eigen kunstenaarschap

Carolien Oostveen

Aan het vergaren van alle ervaringen ontbrak het volgens mij aan het makerschap. Kunnen de studenten los laten komen van het gebruikelijke? Auteur: Carolien Oostveen. Datum: 09-16

 • Artikel

DNA moet je doen

Annelies Hoogcarspel

Hoe de identiteit van een organisatie kan worden uitgelezen om haar in de praktijk te kunnen toepassen. Auteur: Annelies Hoogcarspel. Datum: 09-16

 • Artikel

Playgrounds

Carolien Oostveen

Studenten op bezoek in creatieve broedplaatsen. Auteur: C. Oostveen & A. Saleming. Datum: 09-16