Artikelen in externe publicaties

Artikelen verschenen in publicaties buiten HKU beheer.
 • Artikel

Muzisch werken geeft ruimte

Stannie Driessen, Bart van Rosmalen

Muzische Professionalisering bij Vilans. Zorgen dat mensen die zorg nodig hebben zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat bij hen past. Dat is waar Vilans, kenniscentrum voor…

 • Artikel

Zullen we even stil zijn?

Bart van Rosmalen

Stilte voert ons mee naar waar we het niet precies weten. Publicatie in Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties. Datum: 03-18

 • Artikel

Vijf wendingen in Kunst en Ondernemen

Bart van Rosmalen

Wat is eigenlijk de overeenkomst tussen kunst en ondernemen? Auteur: Bart van Rosmalen. Datum: 01-18

 • Artikel

Het gesprek als theater

Bart van Rosmalen

Hoe draagt een muzisch perspectief bij aan de uitoefening en de maatschappelijke positionering van het vak begeleidingskunde? Datum: 12-'17

 • Artikel

Meer Maker worden

Bart van Rosmalen

Ken je dat? Meer protocol, strengere verantwoording, hogere resultaatverplichting en inspelen op snel veranderende eisen van 'buiten'? Datum 11-17

 • Artikel

Openbare les in Waardenwerk

Bart van Rosmalen

De openbare les die Bart van Rosmalen gaf op 29 september 2016, is in volledige tekst opgenomen in Waardenwerk 2016, nr 66-67. Datum 09-16

 • Artikel

Muzisch Professionalisering (Tijdschrift voor Coaching)

Bart van Rosmalen

Door over de traditionele maatschappelijke, organisatorische en persoonlijke grenzen te kijken ontstaan fraaie initiatieven en innovaties. Datum: 03-16

 • Artikel

Connecting Conversations

Bart van Rosmalen

Wat kunnen een accountant, een zorgprofessional, een kunstenaar en een filosoof met elkaar delen? Datum: 2016

 • Artikel

Pendelen of: hoe je heen en weer beweegt tussen het muzische en het gewone

De ijzeren logica van ‘zo deden we het en zo zullen we het altijd blijven doen’ maakt plaats voor onzekerheid. Auteurs: L. de Caluwe & H. Vermaak. Datum: 2013

 • Artikel

Een ontmoeting tussen kunst en organisatie

Bart van Rosmalen

Het maken van de kunst is als een gesprek: het werk vertelt je dingen die je nog niet wist.... Datum: 2013

 • Artikel

Performatief onderzoek in het kunstvakonderwijs

Bart van Rosmalen

Normatieve vragen en morele uitdagingen spelen een steeds grotere rol in professionele organisaties. Auteur: Bart van Rosmalen. Datum: 2013

 • Artikel

Verbindende gesprekken

Bart van Rosmalen

Hoe kunnen professionals in kunst, wetenschap en bedrijfsleven door hun jargon heen breken en in een verbindend gesprek terechtkomen? Datum: 2010