Muzisch Professionalisering (Tijdschrift voor Coaching)

Door over de traditionele maatschappelijke, organisatorische en persoonlijke grenzen te kijken ontstaan fraaie initiatieven en innovaties. Datum: 03-16

Over de grens is het thema van het eerste nummer van 2016 van het Tijdschrift voor Coaching. 

In de inleiding schrijven zij: We verkeren in een ‘grenssituatie’, ofwel: we staan aan de vooravond van een kanteling in onze samenleving. Een samenleving die beheerst wordt door angst, woede, onrust, ongelijkheid en macht. Er lijkt een ontwrichting gaande op het gebied van de politiek, de economie en de macht; chaos met een niet te stuiten verandering in denken, organiseren en sturen. Maar er is hoop. Uit de groeiende onvrede en de ontstane chaos kan ook iets moois ontstaan. Door over de traditionele maatschappelijke, organisatorische en persoonlijke grenzen te kijken ontstaan fraaie initiatieven en innovaties. In deze uitgave verkennen we deze grenzen en onderzoeken wat daarachter ligt.

Bart  van Rosmalen heeft een artikel geschreven over muzische professionalisering binnen het coachen. 

Reacties