Pendelen of: hoe je heen en weer beweegt tussen het muzische en het gewone

De ijzeren logica van ‘zo deden we het en zo zullen we het altijd blijven doen’ maakt plaats voor onzekerheid. Auteurs: L. de Caluwe & H. Vermaak. Datum: 2013

Pendelen of hoe je heen en weer beweegt tussen het muzische en het gewone staat in het digitale werkboek van Werken met Leren Veranderen, geïnitieerd door Leon de Caluwe en Hans Vermaak. 

Bestel het boek 'Werken met leren veranderen' via deze link.

Reacties