Performatief onderzoek in het kunstvakonderwijs

Normatieve vragen en morele uitdagingen spelen een steeds grotere rol in professionele organisaties. Auteur: Bart van Rosmalen. Datum: 2013

In zijn bijdrage aan het boek Praktijken van normatieve professionalisering richt Bart van Rosmalen zijn aandacht op de uitvoerende kunsten en de actieve rol van het publiek, waarmee hij de blik 'wegdraait' van de professional. Er ontstaat en 'performatieve' vorm van onderzoek die een belangrijke nieuwe hulpbron zou kunnen zijn voor normatieve professionalisering. 

 

Reacties