• 22:00 - 22:30

Ik dans-ik word gedanst III: Weten door te spelen

Vele begeleiders, trainers en coaches die werken met de kunsten hebben reeds ontdekt dat er een relatie is met hun werk en het systemische werkveld. Het creatieve/performatieve 'veld' en het systemische 'veld' verhouden zich tot elkaar en dit heeft reeds geleid tot vele vormen waarin systemisch wordt gewerkt met kunst als toegangspoort tot het onbenoembare.

Andersom zeggen kunstenaars dat het komen tot kunst in de kern lijkt op een systemisch proces. In deze Maitland Late doen we een 'veld'onderzoek. We onderzoeken en ontdekken hoe het performatieve veld en het systemische veld zich tot elkaar verhouden, waar ze verschillen en op spanning staan, waar ze samenvallen en één worden. Deze avond wordt onze derde avond van onderzoek. Vanaf 22:00 uur bent u van harte welkom om het resultaat van ons onderzoek in het Maitland theater te komen bekijken.

Beste,

Op 14 december staat 'Ik dans - ik word gedanst III' te gebeuren. Deze bijeenkomst heeft als ondertitel: 'Weten door te spelen'. In het systemisch vakgebied wordt vaak gesproken over 'het wetende veld'. Vanuit de vorige sessies krijgen we meer idee over ditweten en hoe dit misschien hetzelfde weten is als in het muzische, performatieve veld. Waar we in de vorige sessies gewerkt hebben met combinaties van systemische vormen en performatieve vormen verschuift deze bijeenkomst naar het onderzoek naar het systemisch weten ín het spel van de kunstenaar. We ontdekten al dat er grote overeenkomsten zijn tussen de bron van van de kunstenaar en de bron van systemisch werk. Zou dan ook de uitwerking een grote overeenkomst laten zien? 

Ter voorbereiding wil ik het volgende van jullie vragen:

1. Kan je vooraf opschrijven welke vragen je bezighouden? Geen vragen over het onderzoek maar vragen waar je een betrokkenheid bij hebt. Dit mogen persoonlijke vragen zijn, organisatievragen tot en met maatschappelijke vragen. De bedoeling is dat we kunnen spelen met systemen buiten het systeem dat we zelf vormen die avond.

2. Lees het bijgestuurde stukje tekst (in de download) (sorry, kreeg het niet in één document). De vraag die ik erbij stel is: Herken je in je werk als kunstenaar en/of als trainer 'Het loslaten', 'De moed' en 'De harmonie'? Beschrijf kort een moment, een ervaring waarin dit zich voordeed. 

3. Ik wil je ter inspiratie vragen het volgende filmpje te bekijken:

Ik kijk weer uit naar een mooie Maitland Late,
Peter

Drs. Peter Rombouts MCM CMC organiseert deze Maitland Late bijeenkomst met Valentijn Ouwens, senior trainer bij De Baak en Annemiek Vera, beeldend kunstenaar en docent aan de HKU. 

Peter is veranderkundig organisatie-adviseur gespecialiseerd in niet-talige interventies. Hij heeft een eigen adviesbureau genaamd Inter’Motion waarin hij beweging brengt in organisaties vanuit systemisch, veranderkundig en non-verbaal perspectief. In 2007, 2008 en 2009 was hij samen met zijn danspartner Marga Wouters wereldkampioen Argentijnse Tango.

 Valentijn Ouwens s

tartte ooit als acteur in diverse toneel- en televisieproducties. Als trainingsacteur ontdekte hij zijn passie voor het faciliteren van groepen. Zijn specialiteit ligt op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. Sinds 1998 is hij werkzaam geweest bij de Baak in diverse functies, waaronder directeur en senior trainer van open en in-company programma’s. Hij bepaalt zijn aanpak door interactief, flexibel en zorgvuldig om te gaan met de zaken die zich tijdens de training in het hier en nu voordoen.

Annemiek Vera is docent aan de HKU en beeldend kunstenaar. In haar werk neemt de mens een cent

raal punt in. Vera probeert bepaalde gebeurtenissen in het leven van een mens om te zetten naar een vaste visuele weergave. Hoe bepaalde gebeurtenissen, het verleden, gevoelens en emoties iemands leven kunnen beïnvloeden. In haar schilderijen probeert zij de inner
lijke wereld van de mens vangen. 

Verder doen bij deze bijeenkomst ook andere docent/onderzoekers van het HKU lectoraatsprogramma Muzische Professionalisering mee: Bart van RosmalenAnouk SalemingBrechtje Wedman, en Carolien Oostveen