Oogst uit de WMO 2020-2021

Verzameling van maaksels en reflecties naar aanleiding van drie keer een tweedaagse en twee begeleidingsdagen.

Op 18 en 19 november 2020 waren we met de onderzoekskring van dit jaar voor het eerst bijeen in Het Huis te Utrecht om te werken aan onze opgaves.

Verloop donderdag 18e

 • Plenaire start in kring. Iedereen zegt naam en waar hij werkt. Bart schetst raamwerk voor opgavegericht werken aan de hand van vier leidende vragen.
 • Vervolgens een ronde waarin ik naast enkele anderen mijn opgave beknopt beschreef. Bart annoteerde wat hij hoorde met behulp van het geschetste raamwerk.
 • Vier manieren van werken aan de opgave geschetst: persoonlijk maken, samen maken, kennis maken, publiek maken. Breder palet aan vormen om iets publiek te maken bij makers.
 • Dit schema neergelegd op de grond met een drietal letterlijk doorlopen. Vertellen en laten bevragen.

Lunch

 • Vraag opschrijven en wegleggen.
 • Theatrale dialoog onder leiding van Peter. Tweemaal uitvoeren met iemand. Tweede keer doorschrijven.
 • Uit ontstane tekstje inzichten destilleren en terugkoppelen aan vraag.
 • Gesprek over fijnmazige werkingsmechanismen van een dergelijke werkvorm.
 • Inleiding op werken met bronnen door Bart: bieden zeggingskracht over mensbeeld, beroepsbeeld en wereldbeeld. Verwijzing naar mythe Perseus die als opgave het uitschakelen van medusa heeft en later met fijne volkomenheid haar afgehakte hoofd Medusa op bedje van zeewier terzijde legt even.
 • Brongesprek in vijftal uitvoeren.
 • Plenaire afsluiting door e.e.a. terug te geven over wat het brongesprek oproep. Stukje voorgelezen uit Ovidius over Perseus en hoofd Medusa.

Verloop vrijdag 19e

 • Even schrijven over de eigen opgave en vervolgens in een uur uitwisselen in vijftallen.
 • Rijk A4'tje ingeleid door Bart met het verhaal en de metafoor van het herbarium van zijn grootmoeder.
 • Zelf schrijven aan rijk A4'tje onder begeleiding van Bart en tussentijds uitwisselen met een partner.

Lunch

 • Ik lees kort gedichtje van Solon voor als voorbeeld bij Publiek maken.
 • Inleiding door Bart op principe van 'terugmaken' op wat je leest.
 • In viertal citaat uit boek Muzische Professionalisering delen en wat je hier op gemaakt hebt.
 • Plenair kort teruggeven hoe dat was.
 • Vijf minuten schrijven over dat waar je afscheid wilt nemen binnen je opgave. Dit delen met zelfde partner als rijk A4'tje
 • Een afscheidsritueel ontwerpen voor je partner met behulp van fysieke materialen.
 • Met een ander koppel de rituelen uitvoeren.