Muzische Werkplaats

De praktijk die ik inbreng binnen de werkplaats is en nieuwe opstartende werkplaats voor studenten en alumni van de Master Kunsteducatie onder de noemer 'werkplaats Grensgangers'. Binnen deze werkplaats is de onderzoeksvraag: Op welke manieren kan de werkplaats ‘Grensgangers’ vormgegeven worden zodat het resulteert in het vormen van een community of practice voor professionals binnen het kunsteducatieve werkveld die handelen vanuit het muzisch perspectief?

De aanleiding voor het oprichten van deze werkplaats is de vraag vanuit studenten en alumni dat zij na de lessen binnen de master dit nog verder willen bevragen, onderzoeken en ondervinden. De studenten en alumni, waar ik zelf ook bij hoor, zijn de doelgroep. Hierbij is het lectoraat kunst en professionaliseren betrokken. Bart van Rosmalen is onderdeel van de werkplaats en ondersteunt mij en Wilbert in het onderzoeksproces. Samen met de deelnemers wordt er gezocht naar een werkwijze waarbij het muzische perspectief in hun handelen een plek kan gaan krijgen. Het draagt bij aan hun verander opgave.

In de praktijk betekend dit dat er elke 4 tot 6 weken werkplaatsen zijn waar de deelnemers bij elkaar komen. Tussen de werkplaatsen door wordt er ook bij de Grensgangers gewerkt met Musework. Ik, Jinke, stimuleer het gebruik van Musework en probeer aan te sturen op het makerschap in de vastlegging. Hoe kan je ook je reflectie, inzichten, voortgang overdrachtelijk maken naar de ander? Om dit te gaan stimuleren wil ik gebruik gaan maken van peer-to-peer educatie. Waarbij elkaars inbreng bijdraagt aan nieuwe inzichten en motiveert om zelf jouw kennis te delen.

In het proces tijdens de werkplaats zie ik iteratie fases waarbij diverse vormen uitgetest worden, waaruit een manier van werken ontstaat die bijdraagt aan het creëren van een learning community, online en offline.

Materiaal dat ik wil verzamelen komt uit mijn eigen makerschap, de werkplaatsen en de blogs op musework. Mijn uitdaging is om hier niet altijd vanuit tekst op te reageren maar ook op andere manieren.