Spel is beweging

Spel is beweging in een vrije ruimte.

Die beweging kan alle kanten op

in de ruimte, uit de ruimte, naar binnen,

naar buiten (Dus in jezelf op ontdekkingstocht)

& steeds in beweging

 

Reacties