• Onderzoek

HKU- fellowship Janny Rodermond

Binnen haar fellowship richt Janny Rodermond zich op de samenhang tussen het Nieuwe Maken en Goed Werken. Hoe kunnen Musische Professionalisering en de Goed Werk Expedities elkaar versterken? Hoe kunnen we persoonlijk makerschap verrijken door het versterken van reflectie op de complexiteit van onze snel veranderende wereldorde (Bildung)?

Binnen haar fellowship richt Janny Rodermond zich op de emancipatie van het maken en de potentie van nieuwe technologie binnen het kunstvakonderwijs. De HKU neemt op deze terreinen een voorhoedepositie in: het nieuwe maken was het leidende thema van de Onderzoeksconferentie waarmee de HKU in 2018 van start ging. De urgentie van dit thema was het onderwerp van de presentatie waarmee Janny Rodermond de conferentie opende. https://www.hku.nl/BeleefHKU/KantelendePerspectieven

Binnen de werkplaats (zelf-)lerende hogeschool zal zij onderzoeken in welke opzichten het lerend vermogen van een kunstvakopleiding zich onderscheidt van een lerende hogeschool. Hoe kan de kunst van het maken bijdragen aan de totstandkoming van een lerende hogeschool? Welk instrumentarium is daarvoor al aanwezig binnen de HKU en met name binnen het lectoraat Muzische Professionalisering?