Overpeinzingen van een terugtredend studieleider

Is deel van: Blad 2

In dit artikel beschrijft Paul de Vries de opdracht die de opleiding meekreeg naar aanleiding van de accreditatie. In de kantlijn plaatste hij gedichten en proza om de tekst poëtisch te omlijsten. Auteur: Paul de Vries. Datum: 06-18

Reacties