Werkvorm video: Meerstemmig Lezen

De werkvorm 'Meerstemmig Lezen' werd toegepast om de oratie van Manon Ruijters te bespreken. Deze video geeft een impressie en handleiding van deze bijeenkomst. Datum: 02-2018

Meerstemmig Lezen kan ingezet worden bij het lezen van complexe teksten en teksten in wording, omdat het reageren eerder onderzoekend dan doelgericht is.

Via deze link komt u bij de 'Meerstemmig lezen' werkvorm-pagina, hier vindt u de werkvorm uitschreven in tekst.

Reacties