2e Tweedaagse WMO

23-02-18

Afgelopen week vond de tweede tweedaagse van de Werkplaats Muzisch Onderzoek plaats. Er is door de groep gewerkt met de volgende werkvormen.

Dag 1:

De Kunst van Het Vragen, waarop een Theatrale Reflectie volgde.

Na de lunch speelde Bart en Peter voor de groep. Hierna werd te snel doorgegaan met een andere werkvorm waardoor de makers en de groep leerden dat het van belang is een maaksel eerst als zodanig te erkennen en te ontvangen.

Er was deelnemers gevraagd iets te maken en afgelopen weken en dit mee te nemen naar werkplaats. Deze maaksels zijn op muzische wijze besproken. De inbrenger van het maaksel werd uitgenodigd ook de manier waarop het maaksel werd besproken vorm te geven. Deze besprekingen hadden het karakter van de werkvorm: Werk In Opvoering.

Hierop volgde de werkvorm 5 Short Pieces. Hier werd op meer vocale of lichamelijke manier op elkaar gereageerd.

Als afsluiting van de dag werd een nieuwe werkvorm van Michiel de Ronde ingezet namelijk: Fenomenologisch schrijven.

Dag 2:

Er werd in groepjes gewerkt om vanuit de vragen en inzichten van het Fenomenologisch Schrijven tot een opvoering te komen. Drie van de vier opvoeringen zijn gefilmd en zullen binnenkort op deze site verschijnen.

Na deze intensieve samenwerkingen speelden Bart en Anouk hun voorstelling 'Orpheus'.

Als afsluiting van de tweedaagse werd het: Samengesteld gedicht ingezet.

Als rode draad door de tweedaagse liep het muzische onderzoeksmodel van Daan, de Onderzoekscirkel. Telkens werd teruggegrepen naar dit model om voortgang van onderzoek te onderzoeken.

 

 

 

Reacties