Co-Creatie op de maandagochtend

Ik heb een klein werkvorm onderzoekje gedaan bij de maandagochtend lessen vaan jaar 2 Theater Educatie. Er stonden 7 ochtenden in het rooster, van 9:00 uur tot 12:15 uur. Bij de eerste les 31-10-2016 heb ik zelf als docent een vooraf opgesteld thema behandeld binnen deze lessen, namelijk het theatermaken met inzet van media. Ik heb verder vooral geïnventariseerd waar de behoeftes bij de studenten zelf lagen met betrekking tot tools om in te zetten bij het Theatermaken. De klas kwam met een hele lijst van gewenste tools en input.

Ik ben vervolgens voor de weken en lessen daarna aan de slag gegaan om 'passende' inhoud en begeleiders te regelen. Zo is er een concrete lessenreeks ontstaan in overleg met de studenten zelf. De lessen bestonden uit maken met media (2x), geluidsbewerking, IPD-2 date les, maken op locatie, maken vanuit Shakespeare en een les performance vanuit cabaret.
In mijn zoektocht naar docenten/begeleiders heb ik zoveel mogelijk gebruik gemaakt van (oud) studenten die zelf nog binnen dit onderwijs als student zijn geweest.

TIP voor deze werkvorm; heb bij aanvang een lijst van potentiële begeleiders/docenten paraat!

Reacties