Caroline Dokter


"Comment dire "
folie
folie que de
que de
comment dire

Waanzin citaat Samuel Beckett laatste gedicht 1988

 

onderzoekend onderweg is durven laten ontstaan in verwarring!


wat is de betekenis van ontvankelijk zijn

( waarom lukt dit soms wel of soms niet en herkennen wij dit allemaal in de ander)

Het muzische aspect is nauw verbonden met ontvangen en ontvankelijkheid, je kan het muzische niet dwingen er te zijn, je kan slechts condities scheppen..blz 54 Muzische professionalisering

Terug bij mijn leermeesters en ontmoetingen vallen mij een paar zaken op die mij geholpen hebben een startpunt te vinden met betrekking tot het muzische aspect van ontvankelijkheid en ontvangen.
Wat voor mij als inzet van dit startpunt van belang is, is natuurlijk geen voldongen zaak!

zintuiglijk denken, waarnemen, het denkende lichaam, adaptatie , acceptatie 

Hier nu ligt een opdracht aan mijzelf: ga er achteraan, bevraag, ontdek, probeer, doe, en ervaar, hoe studenten middels bewustwording tot hun persoonlijke basis/cq start houding kunnen komen. Zodat zij of hij optimaal kan profiteren van de leeromgeving waarin hij of zij verkeert en actief is. 

De inzet van de somatisch, sensomotorische, associatieve en adaptieve aspecten binnen de leeromgeving wil ik hier in mee nemen.  

Het delen en ervaren van dit startpunt (of basis houding) hoe dit zich verhoudt en verbindingen aangaat met en ten opzichte van anderen, en wat dit op de vloer en praktijk doet wil ik graag binnen de onderzoeksgroep uitzoeken!

In o.a overleg met Harm van Geel ben ik hier nu op uit gekomen. Hoe dit nu verder zijn vorm krijgt weet ik nog niet. 

 

 

boek van charles de monchy --interactie tussen lichaam,bewust zijn en ik-- " het denkende lichaam " 
adaptatie = door herhaling vergroting van neuronale netwerk   

"het zintuiglijk denken" verwijzing naar Baumgarten (blz 120  zintuigelijk denken en het vraagstuk van de esthetica hoe kunst en filosofie werken)

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OFnB4Sa4Ewg  ( look beyond borders) 

https://vimeo.com/23973875 ( while we were holding it together Ivana Muller)

 

 

Het danser zijn betekend, muziek van binnen horen en beweging voelen in alles wat ik
ervaar en maak: http//theaterencyclopedie.nl/wiki/Caroline_Dokter. www.c-nolabel.nl  https://vimeo.com/user32352951

 

 

Contact
naam:Caroline Dokter
caroline.dokter@hku.nl
mobiel:0623400203
site:http://www.c-nolabel.nl

Media