• 09:00 - 12:30

Masterclass Muzische Gesprek(s) vormen

Wij organiseren op 25 maart, 13 april en 25 mei een drieluik Masterclass Muzische Gesprek(s)Vormen. Open voor iedereen. Dus...

Ben jij een creatieve professional die de brug wil slaan tussen creatieve maakprocessen en het vormgeven van gesprekken? Sluit je dan aan bij de Masterclasses Muzische Gesprek(s)Vormen en ontdek hoe je:

  • ervoor zorgt dat alle gesprekspartners beter gehoord worden
  • jouw luistervaardigheid kunt vergroten,
  • gesprekken zo vormgeeft dat creatiekracht wordt aangewakkerd,
  • sneller achter de gedeelde waarde van jouw gesprekspartners komt,
  • hoe je dat wat moeilijk in woorden te vatten is, makkelijker vormgeeft.

HKU staat midden in de samenleving. Creatieve professionals, kunstenaars en ontwerpers bewegen zich op allerlei plekken in samenwerkingen met stakeholders binnen en buiten de creatieve sector. Elkaars taal spreken is dan van cruciaal belang.

Veel (creatieve) vraagstukken zijn ingewikkeld of complex. Om die te kunnen beantwoorden, moet je op een andere manier in gesprek gaan. Wanneer je als creatieve professional in jouw project, samenwerking of gedeeld creatieve proces actief gesprekken vorm kan geven, ontstaat er meer gedeelde grond waarop de samenwerking kan verder bouwen.

Voor meer informatie. Ga naar: https://www.hku.nl/studeren-aan-hku/alle-opleidingen/masterclass-muzische-gespreksvormen