Muzische Reflectie

Muzische Reflectie is eerder associatief inhoudelijk verdiepend dan analyserend ontrafelend. Het is gericht op delen van inspiratie en content rondom de vragen die we agenderen. Werk vanuit dat wat opgeroepen wordt.

1) Iemand presenteert wat hij gemaakt heeft, dat kan van alles zijn (kunstzinnig tot beleidsnotitie). 

2) De toehoorders schrijven associatief op wat er bij hen opkomt. Het idee is dat men niet te veel nadenkt of redeneert met het hoofd. De uitnodiging is om juist die associatieve stroom van beeld en gevoelens op te schrijven. 

3) om de beurt lezen de toehoorders hun tekstjes voor. Daarbij geven ze de rest van de groep een regieaanwijzing. Dat kan zijn hoe de mensen moeten staan, zitten, bewegen, terwijl de tekst wordt voorgelezen. Het is ook mogelijk om mensen tekst of geluid te geven om voor te lezen. 

Na de regie aanwijzing voert het groepje deze uit en klinkt de tekst. 

De werking:

De impact van deze associatieve wijze van presenteren is anders dan vertellen wat je ergens van vindt. De teksten en de beelden scheppen ruimte voor nieuwe verbeelding en ander kijken. De regie aanwijzing versterken het verhaal. Veelal hebben deze een versterkende werking in de weerklank op het getoonde werk. 

 

Praktisch:

in groepjes van maximaal 8 personen, waarbij 1 inbrenger.