Artistic resonance

Artistic resonance kan ingezet worden bij groepen met een artistieke en creatieve achtergrond om juist die kant te laten klinken en zien in plaats van het normale gesprek te voeren.

Werking

De improvisaties van de deelnemers zijn een cadeau voor degene die vertelt. Hij of zij krijgt een verhaal over zijn of haar bron of citaat, een nieuw perspectief. Dat wat opgeroepen wordt krijgt weerklank en de bron of het citaat wint daarmee aan verdieping.
In deze werkingsvorm worden het spreken en het spelen in elkaar gevlochten.

Aanwijzingen

Er zijn twee groepen die twee kringen vormen, een binnen- en een buitenkring. De binnenste kring wordt gevormd door ‘deelnemers’, de buitenste kring wordt gevormd door ‘toeschouwers’, een zogenaamde vissenkom.

Vanuit de groep deelnemers staat er om de beurt iemand op die naar het midden van de ruimte loopt. Deze deelnemer vertelt in maximaal één of twee minuut over een bron of citaat dat hem of haar inspireert. De groep deelnemers reageert daarop met een korte improvisatie van 2 tot 3 minuten.

Het totaal van vertellen en spelen bedraagt niet meer dan vijf minuten. Dit tijdschema wordt strikt gehanteerd.

Nadat alle deelnemers zijn geweest, wisselen de groepen van plaats en worden de toeschouwers de deelnemers en de eerste deelnemers schouwen nu toe

Duur: aantal dnrs x 5 minuten, 

Groepsgrootte 8- 20

Benodigdheden: uitnodiging aan deelnemers om citaten of bronnen mee te nemen, benodigdheden voor improvisatie; instrumenten, theatrale middelen etc

 

Artistic resonance is wonderful for groups with an artistic and creative background to express themselves through art rather than normal conversation.

The way it works / Manifestation

Improvisations by participants are a gift for the storyteller. He or she receives a additional stories about his of her source of quote, he or she gains new perspectives. What has been recalled by the source has been answered, thereby deepening the sense of the source. In this form speech and play are intertwined.

Clues

Two groups form two circles: a inner circle and an outer circle. The inner circle is made up of ‘participants’, the outer circle is made up of ‘spectators’ – a so called fishbowl.

One by one the participants in the inner circle take place in the centre of the room. Each participant talks a minute (or two maximum) about a source or quote that inspires him of her. The inner circle responds with a short improvisation of 2 or 3 minutes.

Speaking and playing does not add up to more than five minutes in total. This timeframe is strict.

When all participants took their turn, the inner and outer circle swap places and participants become spectators and vice versa.