Ambachtelijkheid

Hoe spreken we met elkaar? Wat schrijven we op? Welke beelden gebruiken we? Hoe krijgt de interactie vorm? Wat laten we zien, in welke vorm en aan wie? Hoe komen de waarden die we maatschappelijk willen realiseren ook in de haarvaten van ons werk tot uitdrukking? Muzisch werk versterkt de ambachtelijkheid die hierin oplicht.

We werken graag aan de hand van vier actuele vragen, telkens met een korte aanzet van ambachtelijk kunnen ernaast.     

Wat maakt dat mensen met wie je werkt instappen? Dat je weet welke bronnen je inspireren en waartoe. Dat je weet wat je van wie geleerd heb, van docenten, collegae, familie. Dat je de momenten in het werk die er voor jou toe doen weet te herkennen en levendig weet na te vertellen. Dat je weet hoe een crisis werkt en dat daar hernieuwd animo uit voort kan komen. Dat je ervaring hebt met wat een persoonlijke benadering kan doen.  

Hoe werken we samen over grenzen van disciplines en organisaties? Dat je weet hoe het werkt om telkens weer vanuit een eigen vraag deel te nemen aan samenwerken. Dat je rijk palet beheerst van teruggeven en terug maken op inbreng van anderen waardoor samenwerken wederkerig wordt. Dat je in staat bent interventies te doen die speelruimte maken in het gewone werk, waardoor het werk meer vorm krijgt en de gemeenschappelijkheid toeneemt.       

 Hoe wordt een ‘gewone’ werkpraktijk een bron van kennis en vernieuwing? Dat je de stilzwijgende waardevolle kennis die in het werk zit naar boven kan laten komen en productief kan maken. Dat je je eigen praktijk als een vorm van actieonderzoek realiseert. Dat je wendingen toepast en ontwerpt. Dat je ermee experimenteert en naar hun werking kijkt. Dat je inzichten kan vangen, tot vervolgvragen kan komen en dat uitwerkt in een gestaag groeiende verzameling rijke A4-tjes.

Hoe maken we anderen deelgenoot? Dat je je werk (met anderen) kan manifesteren op verschillende manieren? Dat je naastliggende praktijken daarin kan betrekken. Dat je een rijk scala hebt aan vormen en gebruik van media.

NB Lees overal waar ‘je’ staat ook ‘jullie’. Muzisch werk is nooit alleen, maar altijd een groepje.

Lees het stukje nog één keer door en beantwoord bij elk zinnetje zonder te langen nadenken: kan ik al, snap ik maar doe ik nog niet, wil ik meer van weten of zegt me niks.

Reacties