Thema 1: 'Artistry of the Teacher'

Een deksels concept dat zich moeilijk laat vangen, maar intuïtief sterke associaties over het leraarschap losmaakt bij docenten. Al een paar jaar zoek ik ingangen en manieren van spreken erover, verlang ik naar repertoire en aandachtige oefening erin. Elke keer als ik denk iets te hebben, dan is het weer weg. Maar er is al wel anderhalf jaar een gesprek gaande met Bart van Rosmalen, Hanke Drop, Pieter Baay, Saar Frieling en Gert Biesta. En we zijn toch echt niet gek.
  • Item

Artistieke wendingen geven aan het ontwerp van je onderwijs

Onderwijs is niet alleen een functioneel proces, maar heeft een sterke existentiële waarde: het draagt bij aan hoe we als mensen in de wereld willen, kunnen, mogen zijn. Als we…

  • Item

Ontlezing en de Artistry of the Teacher

Een stralende bedrijfsleidster van Broese poseert voor De Utrechtse Internet Courant (DUIC) achter de tafel waar de top tien aan leestips ligt uitgestald. Er bestaat een tweeledig…

  • Item

Pak op en lees!

Als de innerlijke tweestrijd een climax bereikt, de geest zichzelf in een crisis heeft geworpen die een maximaal contrast is met de vredige en prachtige tuin om hem heen, dan…

  • Item

Speuren door Griekse teksten n.a.v. Meletè

Een overzicht van de Griekse begrippen melō (μέλω), 'zorg hebben voor, object van aandacht zijn'; epimeleia (ἐπιμέλεια), 'zorgvuldigheid, zorg, aandacht'; meletè (μελέτη), 'zorg

  • Item

Een dagende verhaallijn over Meletè en aandachtigheid, zorg & oefening in de Oudheid

Dagende gedachte is dat je iets te weten komt over een cultuur of historisch tijdperk door te kijken waar men ‘aandachtig voor was’. In welke contexten werden 'meletè', 'melo'…

  • Item

De ontdekking van de muze Meletè als referentiepunt

Ik stuitte onlangs op het verhaal en vond iets waarvan ik niet wist dat ik het zocht. De berg Helicon in Griekenland wordt van oudsher gezien als de plaats waar de muzen te vinden…

  • Item

Een zin over het 'kunstenaarschap' van de leraar bij Isocrates

De retorica en het spreken in publiek wordt als een kunstvorm gezien, misschien wel het eerste ambacht dat na dat van dichter als zodanig gewaardeerd wordt in het oude Griekenland.

  • Item

Heel het leven past in de school, maar...

Beste Johan, beste anderen, Het is buiten een grauwe natte dag en ik zie de niet uitgevallen bussen als blikken met sardientjes grommend door de plassen ploeteren en de halte…

  • Item

15 korte stukjes over Artistry of the teacher

Sinds 2021 zijn we in gesprek als onderzoeksgroepje en dat leverde al ruim 20 uur aan audio en vele pagina's notities op. De greep hieruit die je hieronder kan lezen raakt aan…