Artikelen

Er is een aantal artikelen dat ik meer dan een keer heb gelezen. Ik ben er als het ware mee op reis gegaan. Ik heb ze op een rij gezet, en heb er hier en daar wat ervaringen bij geschreven.

Ruimtes waarin we samen kunnen leven: oefenen tussen geduld en ongeduld.

Hanke Drop schreef het in kader van Onderwijsavond over nieuw boek Joop Berding.

In het artikel staat het werk van de Amerikaanse psychoanalytica Jessica Benjamin centraal: Beyond doer and done to . Het gaat over de interpersoonlijke ruimte die de Engelse kinderarts en psychoanalyticus Donald Winnicott als een ‘potential space’ voor interactie typeert. Hij noemt deze ruimte ook wel de derde ruimte: het is niet de ruimte van de een, ook niet die van de ander, maar het is een neutrale ruimte die twee personen samen vorm kunnen gaan geven. 

In deze derde ruimte kun je elkaar in veiligheid en openheid ontmoeten, terwijl geen van beiden precies weet wat er kan en wat er mogelijk is. Waarin je samen kunt gaan creëren. Waarin je beiden je eigen stem en inbreng hebt, waarin het denken in mogelijkheden centraal staat, waar je allebei gericht bent op het ervaren van plezier tijdens het samen spelen en creëren. Waar je allebei ook uitstijgt boven ieders particuliere belangen. Kortom, het is een oefenruimte waarin tal van nieuwe, mogelijk transformatieve ervaringen kunnen worden opgedaan.

"Het wel tegemoet kunnen komen aan “a potential space where both can live” betekent dat je beiden vanuit eigenheid en openheid uit bent op afstemming op elkaar, op toeschietelijkheid, op toewijding, op ‘letting be’ van beiden. En op ‘letting go’ van missers of een anders-zijn of anders-doen van een van beiden. Het samen creëren kent niet echt een begin of einde. Het ontstaat vanzelf (bij het instappen) en op gegeven moment gaat het weer over in iets anders (bij het uitstappen). In de derde ruimte wordt het kunnen van beide individuen overstegen, het gaat niet om een prestatie, je kunt het niet fout doen en er moet niet iets."

https://nivoz.nl/nl/ruimtes-waarin-we-samen-kunnen-leven-oefenen-tussen-geduld-en-ongeduld

Parelduiken, ofwel: Over leren, vrij zijn en over je verbinden

Beatrijs Dijkman - de auteur - is docent in het hbo en o.a. hoofdredacteur van TA-magazine. Ze is enthousiast over het inzetten van concepten uit educational TA door het effect ervan op alle betrokkenen in het onderwijs. Ze heeft een muzische achtergrond.

Hoe zijn leren en vrijheid verbonden? Deze vraag was de aanleiding voor dit artikel waarin haar eigen parelduiken een voorname rol speelt. Op zoek naar manieren om vrijer in het onderwijsproces te zijn. En naar dat wat daaraan voorafgaat.

Het vinden van een eigen gezicht en de kracht van het levensscript.

"Nu realiseer ik de kracht van mijn levensscript. Een continu ontwerp voor het leven, gevormd vroeg in de jeugd onder druk van de ouders. Het is de psychologische kracht die iemand naar zijn bestemming drijft of hij zich daar nu tegen verzet of dat hij beweert dat het zijn eigen vrije wil is.”

https://nivoz.nl/nl/parelduiken-ofwel-over-leren-vrij-zijn-en-over-je-verbinden

 

 

 

 

 

 

 

https://nivoz.nl/nl/ruimtes-waarin-we-samen-kunnen-leven-oefenen-tussen-geduld-en-ongeduld

 

Reacties