Rob van der Poel

Wat is het algemene kader?

Onderzoek hoe een andere manier van werken (muzisch werken/onderzoek) binnen stichting NIVOZ kan bijdragen aan een ‘goed, professioneel gezelschap’ en aan onze missie: het sterken van leraren en schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht.

De opgave.

Er zijn drie lagen te onderscheiden…

Waaraan wil ik werken? Met wie ga ik hieraan werken? En wat is de ambitie?

Ik werk aan een gemeenschap in en rondom het onderwijs – online en offline -  waarin mensen willen spreken, zichtbaar worden en elkaar willen horen over hun pedagogische opdracht, hun pedagogisch handelen en hun pedagogische vragen. Ik werk aan een vrijplaats - een ‘tussenruimte’ voor dat goede gesprek, voor die goede vragen, waarin er één regel is: er bestaat geen goed en fout, er is alleen variatie. Of om met Ken Wilber te spreken: ‘niemand is zo intelligent om 100% onwaarheid te vertellen.’

Onderwijs (jonge kinderen en volwassen in een oefenruimte, een tussenruimte zoals Hannah Arendt zou zeggen) is voor mij bij uitstek de plek waar we met dit werk impact kunnen hebben. Ik werk aan een gemeenschap waarin mensen uitnodigen, leven vanuit wederkerigheid, voorbij kunnen en willen aan een scholenstrijd, aan debat, aan hun identiteit en aan polariserende en (holle) retoriek. Maar zonder dat dit allemaal van tafel moet.

Ik werk aan een gemeenschap waarin het makerschap een rol vervult om onderscheidend te verbinden. Schrijven, spreken, samen creëren. Zelf en met anderen. Diversiteit en tegenkracht oproepen, ‘de ander’ zoeken. Wat roept hij/zij/het in mij op? Alles om een onderzoekende, generatieve levenshouding in elkaar aan te wakkeren en te ontwikkelen en ondertussen te ontdekken dat je samen een nieuw verhaal aan het maken bent, en er een levendige, voedende, inspirerende community ontstaat.

Ik werk hieraan met al mijn collega’s van NIVOZ, in de eigen professionele werkplaats. En in het bijzonder met de mensen die verantwoordelijkheid hebben op het NIVOZ-platform hetkind waar ik als redacteur deel van ben. We dragen zorg voor die levendige, creatieve gespreksruimte, online en offline.

Ik werk hieraan met de onderwijsmensen buiten NIVOZ. Met de mensen in de Werkplaats Muzisch Onderzoek  (WMO) en in de projecten die lopen, met de NIVOZ-opleidingen bij het ontwikkelen van de trajecten en met de mensen (circa 220) uit het online vierluik over Spelen dat medio november is gestart.

De eerste stappen zijn gezet.

  • Ik zal ruimte maken en anderen (NIVOZ-ers en mensen uit de WMO) betrekken bij experimenten en onderzoek.
  • Ik deel mijn opgave binnen NIVOZ en hoor van de mensen wat het bij ze oproept.
  • Ik ontmoet, maak en bouw voort vanuit mijn onderzoek naar de betekenis van het muzische, de kunsten en het spel voor onderwijs via het schrijven van artikelen, maken van podcasts en het faciliteren en bijdragen aan activiteiten en evenementen (een volgend spelvierluik?).

Wat is mijn persoonlijke opgave, onderzoek?

Ik nodig me uit nadrukkelijker ‘de ander’ te zoeken, om uit mijn bubbel te stappen, om te luisteren en onderzoek te doen, om te ervaren wat er nodig is om die ‘tussenruimte’ te laten bestaan, te leven. Om ontvankelijk, nieuwsgierig te blijven, naar wat er is en wat er gebeurt. Hoe kan ik het potentieel dat die spanning biedt, vrijmaken? Dan wel nutten en dienstbaar maken aan de opgave en de opdracht die ik mezelf heb gegeven?

 

 

Contact
naam:Rob van der Poel
robvanderpoel74@gmail.com