Theater/kunstbronnen

Ik heb een aantal bronnen die liggen in het theaterwerk van gezelschappen. Ik bezoek voorstellingen, dan wel heb deelgenomen aan een serie workshops i.s.m. Het Wilde Westen, waarbij we het thema van een voorstelling gezamenlijk vastpakten en in nieuwe beweging of theatervormen vertaalden. Verdieping en verbreding (bijvoorbeeld bij Val van Schweigmann)

Theater Babel Rotterdam – inclusief theater

k via de ander.
Erick was de eerste die zijn verhaal - zittend op een comfortabele bank - afstak. Hij stelde me, voordat we begonnen, zijn broer voor. Want feitelijk was hij het die aan het woord kwam.
In een interview met regisseur Paul Röttger had zijn broer eerder iets over Erick mogen vertellen. Wie was Erick? Hoe groeide hij op? Hoe keek hij naar zijn broer? Wat zag hij en vond hij van Erick? Wat was lastig?

Dat verhaal was opgenomen en vervolgens in een monoloog verpakt. En Erick zelf droeg dat verhaal aan mij op. Een op een, in een particuliere voorstelling.

Het was zaterdag de start van een prachtige middag van het inclusieve theatergezelschap Babel: Ik via de ander. Ik luisterde naar zes monologen. Zes mensen vertelden het verhaal dat ‘een ander’ (iemand uit hun eigen familiekring vaak die hen goed kende en hen ook altijd van gezonde kritiek bedienden) over hen had verteld.

Stel je ut eens voor...?
Hoe zou dat zijn? Wat zou dat betekenen? Voor die speler zelf, voor de ander, voor Paul, voor de luisteraar (ik)?
‘Ik via de ander’ is een uitnodiging om dichter bij jezelf te komen, via het verhaal van de ander. En om de ander in het leven wat vaker te zoeken.

Tussen de monologen bewogen en dansten de 28 spelers zich ‘vrij en autonoom’ door de ruimte, als bewegingskunstenaars, cirsusartiesten, pantomimespelers, op de muziek die daarin inspireerde.
Regisseur Paul Röttger verwees na afloop naar die betekenisvolle tussenruimte waarin ze - los van het verhaal (mijn interpretatie) - weer vrij mens waren. Het een kan niet zonder het ander.
Het verhaal (zijnde onze identiteit) hebben we nodig en houdt ons in onze ‘eigen’ werkelijkheid. Want wat zie ik en gebeurt er als ik de ander includeer in mijn verhaal, in mijn leven, in mijn waarheid?

Hier luister je terug naar Erick, die het verhaal van zijn broer over hemzelf vertelt..

Theater Babel Rotterdam is een inclusief theatergezelschap. Ze werken met professionele acteurs die jong en oud zijn, met en zonder beperking, arm en rijk, ziek en gezond, verslaafd en niet verslaafd, met verschillende afkomsten, religies en seksuele voorkeuren. Mensen die anders zijn dan ik en soms ben ik dat zelf.

Ik heb aantal voortellingen gezien en hun aanpak, vertoningen, installaties, inspireren.

Babel-voorstellingen:

  • Je wordt een ander ; het gedroomde café
  • Piazza della Vita
  • Van J. Naar Jessica
  • En recent dus… Ik via de ander

De voorstellingen zijn interdisciplinair en maatschappelijk geëngageerd. Vaak zijn ze gebaseerd op persoonlijke verhalen van de spelers. Na iedere voorstelling wordt er met het publiek een vegetarische maaltijd gegeten, zodat publiek en spelers in gesprek kunnen gaan.

In de theaterateliers wordt theater ingezet om tot een ontmoeting te komen tussen de leerlingen en spelers. Ze werken eraan om hun methodiek voor inclusief werken overdraagbaar te maken. Daarvoor werken ze nauw samen met Hogeschool Rotterdam. Verder heeft Babel een workshop ontwikkeld voor de overheid en het bedrijfsleven rondom de inclusieve werkvloer.

Internationaal maakt Babel deel uit van een netwerk van Europese theaters dat samenwerkt binnen het project ‘Crossing the line’, ondersteund door Creative Europe van de Europese Gemeenschap.

Theater Babel Rotterdam wordt geleid door Paul Röttger.

Dit is de website van Babel

Boukje Schweigmann - (vanaf 2017)

Alles aan Schweigmans werk straalt namelijk gretige liefde uit voor de medemens, kinderlijke fascinatie met wie we zijn en met hoe dicht we bij elkaar kunnen komen.” Volkskrant

  • Huid (2017)
  • For the time being (2017)
  • Wiek (2018)
  • Val (2019)
  • Spectrum (2020)

Dit is de website van Schweigmann

Reacties