Onderzoeksopzet Werkplaats 19/20

In de werkplaats 2019/2020 onderzoek ik hoe ik mijn achtergrond als performer in kan zetten voor mijn begeleiderschap.

Waar is het je in jouw praktijk om te doen en met wie?

Ik heb deze drie vragen:

1 Methode

Hoe kan ik de werkvormen optimaal inzetten in mijn praktijk?

2 Proces samenwerken

Wat kan ik leren rondom het begeleiden van een groep, als ik samenwerk met mensen uit andere sectoren?

3 Inhoud

Hoe kan de kunstenaarsmindset/ Muzisch perspectief helpen om het ‘in de ervaring zijn’ en tegelijkertijd ‘naar de ervaring kijken,’ vorm te geven?

Deze thema's overkoepelen de komende werkplaats wat ik doe.

 

Vervoering in kunst en organisaties Met Bart van Rosmalen onderzoek ik in een interview van een uur de vraag Hoe vind (en bewaar) je de balans tussen zelf in vervoering raken en de klant in vervoering brengen? Je ziet en hoort in het interview dat we beiden zowel 'in de ervaring zijn' en tegelijkertijd 'naar de ervaring kijken'.

In deze exploratie spreken we over de organisatie als speelvloer en de mens als schepper. Over in vervoering raken als maker en over de ander in vervoering uitnodigen. Over confrontatie. Over naaktheid. Over gearresteerd worden en werken voor de politie.

Tijdens dit interview raakte ik zelf in vervoering en ervoer ik de kracht van het performen in een samenspel met Bart. De notie dat wat wij deden een publieke functie had, maakte dat we ons dienstbaar op konden stellen aan het verhaal dat verteld wilde worden. 

Op deze pagina zie je het interview van Bart en mij tijdens het Festival Journaal van Musework Live:

Vervoering in organisaties.

 

Muzisch perspectief op de veranderende rol kennisinstellingen Met Daan Andriessen werk ik samen als begeleider in de thema kring 'Veranderende rol kennisinstellingen'. Door opnieuw deel te nemen aan de werkplaats, nu in de rol van begeleider, onderzoek ik hoe de werkvormen optimaal dienstbaar zijn aan de processen van de deelnemers. En ik onderzoek de werking van mijn specifieke begeleiderschap

Ik verdiep me hiertoe in de werkvormen die ik stuk voor stuk teken en uitwerk hier op Muse Work. Door dit te doen zie ik ook: tekst en tekeningen alleen werken niet voldoende om werkelijk grip te krijgen op de onderliggende principes van de werkvormen. Ik wil hier aankomende jaar op de volgende manieren in de werkplaats op doorwerken:
- Verder uitdiepen hoe de werkvormen in relatie staan tot de 4 werkingsgebieden persoonlijk maken - samen maken - kennis maken - publiek maken.
- Onderzoeken hoe ze in relatie staan tot de theorie en inspiratie die in de werkplaats aangeboden worden.
- Concepten ontwerpen hoe de theorie gebruikt kan worden als aanknopingspunt en brug naar de belichaming van de rollen in de werkvormen.

Op deze pagina zie en lees je meer van het onderzoek van Daan en mij:

De zegen en vloek van het ordenen.

 

Kunstenaarsmindset, Muzisch perspectief binnen instellingen en bedrijven Ik werk met verschillende mensen binnen instellingen en bedrijven aan de vraag hoe de kunstenaarsmindset/ Muzisch perspectief van betekenis is voor hun praktijk. Ik ligt één samenwerking uit om nader te onderzoeken binnen deze werkplaats.

Met Jacco van Uden heb ik een aantal projecten ondernomen, variërend van een meerdaagse opdracht bij de Universiteit Tilburg tot bijvoorbeeld een visiedag met de politie. We werken nu aan een propositie die we zelfstandig aan kunnen bieden.

Op deze pagina's lees, zie en hoor je meer over mijn samenwerking met Jacco en mijn reflectie daarop:

Podcast Kunst en organisatie.

Essays Professionele Ruimte op het Spel, leren van de Toneelwereld.