Onderzoeksopzet Werkplaats 19/20

In de werkplaats 2019/2012 breng ik in het eerste half jaar projecten in waarbinnen ik samenwerk met mensen uit andere sectoren, binnen verschillende organisaties.

In het tweede half jaar werk ik aan het project Demenszien- speelplaats voor mantelzorgers binnen de context van The Turnclub, een organisatie die kunstenaars koppelt aan maatschappelijke vraagstukken.

Waar is het je in jouw praktijk om te doen en met wie?

Ik heb deze drie vragen:

1 Methode

Hoe kan ik van anderen leren in deze werkplaats om methodisch te werken?

2 Proces samenwerken

Wat kan ik leren rondom het begeleiden van een groep, als ik samenwerk met mensen uit andere sectoren?

3 Inhoud

Hoe kan de kunstenaarsmindset/ Muzisch perspectief helpen om het ‘in de ervaring zijn’ en tegelijkertijd ‘naar de ervaring kijken,’ vorm te geven?

Deze thema's overkoepelen de komende werkplaats wat ik doe.

 

Methodisch werken Muzisch perspectief op de veranderende rol kennisinstellingen

Met Daan Andriessen werk ik samen aan de voorbereiding van de thema kring 'Veranderende rol kennisinstellingen'. Door opnieuw deel te nemen aan de werkplaats, nu ook in de rol van begeleider van reflectie momenten, wil ik meer grip krijgen op mijn eigen visie op De Kunstenaarsmindset en het Muzisch perspectief.

Kunstenaarsmindset/ Muzisch perspectief binnen instellingen en bedrijven

Ik werk met verschillende mensen binnen instellingen en bedrijven aan de vraag hoe de kunstenaarsmindset/ Muzisch perspectief van betekenis is voor hun praktijk.

Ik ligt één project uit om nader te onderzoeken binnen deze werkplaats.

Met Jacco van Uden werk ik aan een podcast waarin we reflecteren op een gezamenlijke opdracht voor een Universiteit, en vooruitkijken naar mogelijke vervolgsamenwerking.

Dememsenzien speelplaats voor mantelzorgers binnen Turnlab The Turnclub

Met kunstenaar Sandra Schouten en onderzoeker Marjolein Gysels werk ik samen aan het ontwikkelen opzetten van Turnlab Demenszien. Een werk en speelplaats voor en door mantelzorgers.

In de lente is hopelijk de financiering rond om van start te gaan. Kunstenaar Martijn Engelbregt is in dit project betrokken als adviseur.

 

Wat zouden mogelijke manieren van werken of ontwerpen kunnen zijn?

Ik leer door te doen. Ik ontwerp werkvormen en test deze uit in verschillende contexten.

Ik gebruik deze werkplaats om ook methodisch te kijken naar de losse werkvormen.

En meer grip te krijgen op, wat is de Kunstenaarsmindset? Wat is het Muzisch perspectief? Wat is daarin mijn eigen stem?

Ik bouw tijd in om uit te zoomen en te reflecteren op de vragen die ik hierboven noem.

Naast dat ik de werkvormen ontwikkel en op de vloer uitprobeer, onderzoek ik in welke vormen ik wil ik delen over mijn onderzoek.

Aan deze vormen denk ik nu, per project genoemd:

Methodisch werken

Interactieve performance tijdens Muzisch Festival in mei. Blad 3 en 4.

Kunstenaarsmindset/ Muzisch perspectief

Podcast. Blad 3 en website Lectoraat Change Management.

Demensenzien

Werkboek en publiek evenement The Turnclub

Voor alle drie de projecten geldt:

Tekst en foto's op deze website, in mijn eigen Verwondersbrief (nieuwsbrief) en social media. 

Ik onderzoek hoe ik de toeschouwers langs de lijn wil betrekken bij het gemeenschappelijke, het publieke goed, dat we delen.

Ik diep uit hoe de werkvormen uit de werkplaats en werkvormen uit eerdere trainingen en leerscholen in mij samenkomen. Hoe kunnen deze tot een methode leiden die ik in verschillende workshops en projecten vorm geef.

Ik verlang ernaar door zo te werken dat de methodes en inzichten bijdragen aan en onderdeel zijn van een levende gemeenschap.

 

Hoe zou het er als praktijkgericht onderzoek uit kunnen zien?

Met Daan (Methodisch werken) en Jacco (Kunstenaarsmindset/ Muzisch perspectief) werk ik voornamelijk aan vraag 1 en 2.

Binnen Demenszien met name aan vraag 3.

 

Onder Collecties lees je uitbreider over de drie onderzoekslijnen

Methodisch werken

Kunstenaarsmindset/ Muzisch Perspectief 

Demensenzien

 

Binnen Bijdragen lees je meer over de stappen binnen deze drie projecten.

 

Maken om te maken

Dansen om te dansen wordt mijn invulling van het gebied 'maken om te maken'.
De vrijheid die ik ken van het maken van een fysieke performance ligt erin dat het ieder moment opnieuw gecreëerd wordt wat ik doe.

De vrijheid en letterlijk bewegelijkheid die erin zit als ik met mijn eigen lijf werk, wil ik nader onderzoeken in het vrije dansen en bewegen op muziek.

Ik wil hierin mijn inhoudelijke onderzoeksvraag verder onderzoeken, zonder deze direct in een werkvorm te vatten. Hoe kan de kunstenaarsmindset/ Muzisch perspectief helpen om het ‘in de ervaring zijn’ en tegelijkertijd ‘naar de ervaring kijken,’ vorm te geven?