Collective Reading

Over het samen lezen en bespreken van teksten waarin elke stem hoorbaar wordt. Waarin de macht van de kenner wordt beteugeld, de aarzeling van de beginner wordt overwonnen. Waarin de deelnemers de tekst toe-eigenen zonder beleefd afstand te houden.