eerdere onderzoeksfestivals

Jaarlijks komt de beweging die musework is, bijeen op een festival. In 2018 was dat het festival 'Wendingen'. Afgelopen mei was dat 'musework live'. In 2020 is het festival gepland in de week van 11 mei.