WRR rapport Cultuur herwaarderen.2015.pdf

Voorjaar 2015 verscheen het WRR rapport Cultuur Herwaarderen. Minister Bussemaker zei daarover dat het rapport haar eigen visie (kunst waarderen om de intrinsieke waarde en niet om marktbelang, nut, etc.) ondersteunt. En ze voegde toe: de cultuursector moet wel op zoek naar een relatie met de buitenwereld.
Bussemaker wil meer geld vrijmaken voor onderzoek naar de manier waarop culturele instellingen “verbindingen kunnen aangaan met de samenleving. Maar dat mag niet instrumenteel zijn, niet van: als we meer geld investeren in cultuur voor jongeren met problemen kunnen we dan bezuinigen op de jeugdzorg?”
Bussemaker reageert later dit jaar uitgebreider op de thematiek.

Documents

Reacties