Door de kunsten willen professionaliseren - Musework Live 2021

Tijdens het Museworkfestival Live 2021 hadden we een prachtige verkennende sessie met een aantal lectoren en practoren rond het thema 'Door de kunsten willen professionaliseren'. We reflecteerden op hoe de kunsten ons werk van docenten en onderzoekers professionaliseren.
Aanwezig waren:
o Catelijne van Middelkoop: hoogleraar Visual Communication Design (TU Delft) en practor Betekenisvolle Creativiteit (SintLucas Eindhoven)
o Cok Bakker: hoogleraar Didactiek van levensbeschouwelijke vorming (UU) en lector Normatieve Professionalisering (HU)
o Helma Oolbekkink-Marchand: lector Naar een Meervoudige Professionaliteit van Leraren (HAN)
o Koen Vos: practor Brede Vorming (ROC Friese Poort)
o Mieke Koeslag-Kreunen: lector Werken in Onderwijs (HU)
Hiermee werd de toon gezet voor vervolgbijeenkomsten, waarin we de artistry van docenten en onderzoekers willen onderzoeken en aanwakkeren.

Reacties