II - RIJK A4

Is deel van: Reflectie

Rijk A4

  1. Kies een moment uit de sessie. Iets wat nu tot je komt als je denkt aan de sessie in relatie tot kritische kwaliteit. Iets dat je als ware nog kan voelen in je lichaam. Schrijf daar vijf minuten over. Wees zo gedetailleerd en concreet/ zintuigelijk mogelijk en schrijf in volzinnen in de tegenwoordige tijd. Schrijf niet wat je er nu over denkt, maar wat je in het moment zag, voelde, ervaarde, dacht. Schrijf een alinea.
  2. Lees terug wat je geschreven hebt. Wel­ke inzichten spreken uit de tekst? Noteer deze. Dit kan in de vorm van bulletpoints of lopende tekst.
  3. Welk beeld zou je hieraan kunnen toevoe­gen? Probeer niet voor het meest voor de hand liggende beeld te gaan, maar meer associatief naar een beeld te zoeken.
  4. Geef het geheel een titel.
  5. Kijk hoe de rijke beschrijving zich verhoudt tot kritische kwaliteit. Wat is de relatie? Probeer dit al schrijvend te ont­dekken en laat je verrassen.
  6. Welke vervolgstap wakkert dit bij je aan? Welke handeling wil je verrichten? Is er een specifieke vraag die je wilt onderzoeken? Wil je iets uitproberen in je praktijk?

 

Natuurlijk staat het je vrij je eigen variatie op dit rijke A4-tje te maken. Je kunt zoveel rijke A4´s maken als je wilt.

Reacties