I - RECENSIE

Is deel van: Reflectie

Je schrijft een recensie, liefst voorafgegaan door een gesprekje vóór de sessie met sessie-leiders waar zij feedback op willen. Bij een recensie kun je denken aan een opbouw zoals:

  1. Samenvatting van de sessie
  2. Belicht één of meerdere momenten die je wel of niet goed vond werken. Beschrijf levendig waar in de sessie de kritische kwaliteit (niet) naar boven kwam.
  3. Geef argumenten en inzichten over de werking ervan.
  4. Ontwerp eventueel hoe je kritische kwaliteit in de sessie verder kan vormgeven.
  5. Schrijf een conclusie met het voor jou belangrijkste punt uit je recensie.

Reacties