Design Thinking aanleren door te toolkitten

Coronatijden nopen tot afstandsonderwijs. Opeens moet iedereen digitaal. Dat deed ik letterlijk tien jaar geleden al en toen begon ik dat saai te vinden. Nu moet ik het weer, maar laat ik me niet bedwelmen door Zoom, Microsoft teams, Skype of wat dan ook. De studenten gaan wat mij betreft terug naar papier en potlood.

Dit is de context

Tweedejaars Communicatie krijgen een impuls om hun competentie 'creëren & realiseren' te ontwikkelen. De 'Student Event Game' daagt hen uit om in drie dagen een concept voor een evenement te ontwikkelen. Dinsdagochtend krijgt men de briefing. Donderdagmiddag zijn de pitches en is de finale. Alles moet nu digitaal: samenwerken, onderzoeken, visualiseren, presenteren, jureren, beoordelen... Alzheimer Nederland Stad Utrecht is opdrachtgever voor de studenten. Hun vraag luidt: 'Hoe kunnen we een kick off organiseren voor het dementie-vriendelijker maken van Utrecht Noord-Oost?'

 

Dit is mijn verlangen

Deel zijn van een atelier waarin anderen mee opwerken en dan hun eigen richting kunnen vinden. We doen goed werk, werk dat goed is voor de wereld, waarin we goed met elkaar omgaan en dat goed voelt. We zijn samen omdat we willen leren. De creativiteit kan stromen en raken.

 

Dit zijn de kwesties

 • Hoe... studenten voor te bereiden op een driedaagse met nog een geheim thema?
 • Hoe... bij studenten ontlokken dat zij hun makerschap sterker gaan ervaren?
 • Hoe... een atelier te zijn in tijden van sociale distantie?
 • Hoe... de impulsen uit deze leeromgeving te laten doorwerken tot voorbij de driedaagse?
 • Hoe... verschillende studenten met verschillende motivaties en ambities etc. te raken in hun ontwikkeling?

 

Dit is mijn spoor

...vooraf een online atelier inrichten waarin ik zelf heel analoog aan het creëren en realiseren ga en studenten uitnodig mee te werken. We produceren een analoge toolkit in verschillende stappen. De toolkit bevat methoden en technieken die zij tijdens de driedaagse kunnen benutten. Mee creëren in het online atelier is een manier om je eigen repertoire te vergroten en in fysieke vorm vast te houden. Middels clipjes en opdrachten neem ik iedereen mee.

Muzische accenten: gewoon beginnen met maken alsof het heel normaal is; de methodieken framen binnen verschillende 'ontwerpstijlen' met ruimte voor muzische vormen; esthetiek; zelf zichtbaar worden als ontwerpend, musicerend en gamend docent; er moet een waarderende energie van elke interactie uitgaan.

 

Dit zijn de interventies

In Microsoft Teams een online atelier inrichten. Hier post ik de clipjes met de onderdelen van de toolkit en zet ik de hulpopdrachten klaar zodat men gericht aan de slag kan. Verder fungeert het als helpdesk.

De toolkit bestaat uit 56 hexagonale tegels geclusterd naar soort methode en herkenbaar aan titels, hoofdkleuren en tekeningen.

In 11 clipjes licht ik alle 56 methoden, technieken en theorie toe. Telkens gegroepeerd rondom een bepaald onmisbaar aspect van design thinking.

Waar mogelijk geef ik rijke feedback naar aanleiding van wat studenten maken en delen.

 

Dit is wat ik gemaakt heb

 • Toolkit met zesenvijftig hexagonale tegels

 • Elf clipjes (Klik om naar de playlist te gaan.)

 • Een online atelier gecreëerd

 • Een rubric met daarin luchtige stapstenen voor kwaliteit

 • Een video-interview met de opdrachtgever als briefing in elkaar gezet (Klik voor clip.)

 • Een overzichtsclip met alle 1-minuut-pitches van de concepten van de studenten (Klik voor clip.)

 • Enkele inkijkjes in het gemaakte en het maakproces van studenten

Toolkits in wording van enkele studenten:

Toepassing 'briefmethode', een muzische werkvorm:

Reacties