Werk in Opvoering

maken

Aanwezig

Nog geen aanmeldingen
Je ervaart meer dan je denkt.
Over het belang van de 'ervaring', 'de beleving' in alles wat we doen gaat de tweede dag. Eerst verkennen we de kracht van de zintuigen door voor de ander een beleving te ontwerpen en er zelf een te ondergaan. In de middag staat de (eerder vanuit de MCC voortgekomen) manier van werken centraal die we Werk In Opvoering zijn gaan noemen.

 

1- zintuigen. zin. tuig. In tweetallen ontwerpen van een beleving. Daarna splitst het tweetal en neemt ieder een andere deelnemer aan boord om de beleving uit te voeren. Daarna rollen wisselen. Tussendoor schrijven over opkomende inzichten. En een gesprek over observaties. Daarna een tweede veel vrijere ronde met nieuwe duo;s. deels op basis wat al ontworpen is aangevuld met improvisatie over wat opkomt.

2- Werk in Opvoering in drie rondes. Bedenk eerst wat je wil inbrengen (deelvraag, kleine ontwerpvraag, ander onderdeel voortbordurend op je studieplan). Er zijn drie rollen: inbrenger, teruggevers, kunstenaar in de hoek. Er is een strikte tijdsvolgorde. 3' inbreng 2'; verhelderende vragen aan inbrenger totdat iedereen beeld heeft bij de kwestie. Dan een 15 tot max 17' vorm van teruggeven (brief, metafoor, spulletjes op tafel of anderszins). Dan precies op minuut 22' deelt de kunstenaar in de hoek (die al vanaf hetr begin terzijde zit) zijn/haar observaties in zelf gekozen 'maakvorm'. Tenslotte zes minuten schrijven waarin ieder er uit haalt wat ie er zelf aan heeft.          

 

Media