Wat is de context?

Op vrijdagmorgen 1  juni a.s. zal de volgende bijeenkomst gepland van onze NP-lectorengroep plaatsvinden, van 10 tot 12.30 u, in het gebouw van de HKU, Nieuwe Kade no 1, Utrecht. Door onvoorziene omstandigheden is het programma iets aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke afspraken. De hoofdmoot van onze ontmoeting zal gevormd worden door de rede die Bart van Rosmalen onlangs heeft uitgesproken bij het ingaan van de tweede termijn van zijn lectoraat aan de HKU, onder de titel  Goed werk (bijgaand, 12 pp). De drie maatgevende denkers die hij daarin herneemt, MacIntyre, Gadamer en Sennett, zullen een aftrap geven voor ons gesprek over de tekst. Ter voorbereiding op het tweede deel van ons gesprek wil ik jullie vragen om een kleine reflectie voor te bereiden naar aanleiding van het volgende citaat, ontleend aan het slot van de rede van Bart: 


"Door te maken ga ik anders luisteren, anders kijken, ga ik anders om met tijd, met zogenaamde fouten, met doorzetten, ga ik anders om met vrije ruimte... Door mij over te geven aan waar het maken mij brengt gebeurt dat. Dat is denk ik voor mij het grootste inzicht van de laatste jaren."


Welke rol speelt 'je overgeven aan het maken' in je eigen werk? En wat brengt dat jou en degenen met en voor wie je werkt?


Afsluitend blikken we vooruit op onze activiteiten en programma voor na de zomer, mede in het licht van het voortschrijdende inzicht in onze groep van het afgelopen jaar rond wat ons bindt.  

Reacties