Fenomenologisch Schrijven

hoe kom je tot inzichten, hoe kan je van een particuliere ervaring naar dat wat groter is dan die ervaring.
Michiel de Ronde ontwikkelde deze vorm een herhaling in drieën.
Waarbij het doel is om inzichten vast te leggen.

Een oefening in 2 tallen.

A is de inbrenger, B bevraagt A.

 

Ronde 1

 Welke vraag  of fascinatie heb je? Vertel er over.

    A vertelt zijn vraag, B bevraagt. Een paar minuten in gesprek

Schrijf over je vraag/fascinatie (maximaal 20 woorden)

    B nodigt A uit om te schrijven wat hij juist vertelde

Lees je vraag/fascinatie voor. 

    B nodigt A uit om zijn vraag voor te lezen.

 

Ronde 1b   De rollen worden omgedraaid. A nodigt B uit om te vertellen over zijn vraag, te schrijven en daarna voor telezen. 

 

Ronde 2 gaat op dezelfde manier als ronde 1. Alleen het onderwerp is anders. B bevraagt A

  1. Vertel me over een exemplarisch voorbeeld, een verhaaltje, een unieke anekdote over deze vraag. Vertel zo dat een ander het kan ervaren, dat hij/zij erbij was. 
  2. Schrijf deze exemplarische anekdote op in maximaal 200 woorden
  3. Lees deze anekdote voor. 

Ronde 2b. Wissel van rol

Ronde 3 gaat op dezelfde manier als ronde 1 en 2. 

  1. Vertel me over het generieke inzicht dat hoort bij de vorige rondes. 
  2. Schrijf het inzicht op (in maximaal 80 woorden)
  3. Lees dit inzicht voor. 

Ronde 3b. Wissel van rol

 

Lees daarna in 4 tallen de geschreven teksten voor. Mogelijk laat je elke tekst volgen met een theatrale reflectie