Video: De openbare les

Is deel van: Lezingen

De openbare les van Bart van Rosmalen. Datum: 09-16

Op 29 september 2016 is het lectoraat Kunst en Professionalisering bij HKU officieel geïnstalleerd voor de periode 2014-2018. Lector Bart van Rosmalen, die eerder dat jaar promoveerde op het boek ‘Muzische Professionalisering- publieke waarden in professioneel handelen’ kreeg van Desiree Majoor (College van Bestuur- HKU) de lectorenpenning die daar bij hoort. 

Centraal in de rede staat het samenspel van drie stemmen in de beroepsuitoefening van de huidig en toekomstig docent. Vanuit de Voice of the Practice draagt de docent bij aan nieuwe vormen van organiseren zoals de lerende organisatie, zelfsturing en co-creatie. Dat ‘wij’ waar veel organisaties naarstig naar op zoek zijn ligt volgens Van Rosmalen dichterbij dan we denken. Het is er al, maar vraagt om interventies die het toelaten. 

Dat een onderzoekende houding een gewoonte kan worden in de ‘gewone’ praktijk van een ‘gewone’ docent laat van Rosmalen zien aan de hand van de Voice of Inquiry. Daarin komt de werking van het zichtbaar maken en delen van praktijkmomenten naar voren.

 

Tenslotte is er de Voice of the Artist, een stem die zich niet voetstoots neerlegt bij wat het protocol allemaal vraagt, maar als ‘tegenkracht’ eigen vrije ruimte opeist. Ruimte vraagt voor niet-weten, ongemak en schuring maar ook voor het belang om meegesleept te kunnen worden in vervoering. 

 

Voorafgaand aan de openbare les kregen vier externe sprekers het woord: Prof. dr. Harry Kunneman (UvH), dr. Manon Ruijters (adviseur TwynstraGudde en lector Aeres hogeschool), dr. Daan Andriessen (lector methodologie van praktijkgericht onderzoek HU) en dr. Thieu Besselink (oprichter Learning Lab en docent RUU).
Zij lieten van buitenaf hun licht schijnen op de leeropdracht van het lectoraat: met Muzische Professionalisering concreet bijdragen aan de praktijk van docenten in tijden van onderwijsvernieuwing zoals die in de toekomstagenda Onderwijs 2032, de 21th century skills en het begrip Bildung naar voren komt.

Tijdens een gezamenlijk diner met alle aanwezigen werden twee nieuwe publicaties van het lectoraat gepresenteerd: een portfolio van zestien werkvormkaarten en het boek Blad met bijdragen van 21 aan het lectoraat verbonden docent-onderzoekers.

Elk van de drie delen van de openbare les werd besloten met een concrete opbrengst voor de praktijk van de docent en het zetten van de agenda voor het praktijkgerichte vervolgonderzoek van het lectoraat. Tussen de delen speelde van Rosmalen cello om de opgeroepen beelden na te laten klinken. De avond werd toepasselijk besloten met het gezamenlijk zingen van een driestemmige canon.

Reacties

Media