Brongesprek

Is deel van: Werkvormen

Wat doe je bij de kennismaking? Er start een nieuwe groep, een projectteam is voor de eerste keer bij elkaar, of je werkt al langer met elkaar maar wil een verdiepingsslag maken. Vraag de deelnemers een week van tevoren een bron van inspiratie mee te nemen. Geef de vraag extra gewicht mee door zinnen als ‘welke bron van inspiratie keer je telkens toe terug? Wat geeft richting aan je leven en werken. En benadruk dat het gaat om een citaat uit een boek, een muziekstuk, een beeld of afbeelding, kortom iets dat gemaakt is. Niet je familie of de natuur. Die inspireren ook, maar zijn te algemeen. Op de dag van samenkomst heeft iedere deelnemer iets persoonlijks in de tas. Het gesprek vanuit de bronnen duurt een uur en wordt gevoerd in drietallen (afhankelijk van het totaal aantal deelnemers met een enkel viertal). De spelregels zijn eenvoudig en belangrijk! Het zijn er drie.

1- Degene die begint laat een bron zien of horen en vertelt erover. Dan zegt de ene luisteraar tegen de andere: wat hoor je/ wat zie je? En daarna andersom. Blijf bij wat er gezegd, getoond en gehoord is. Associeer niet weg zoals met het zinnetje ‘ik had laatst ook een leuke ontmoeting’.

2- na een tijdje vraag je aan degene die begonnen is ‘doe het nog eens’ of ‘mag ik nog eens goed kijken’. Je buigt je met zijn drieën nog eens dieper over de bron. Wat heeft die te zeggen?

3- verdeel de tijd in 12 minuten per persoon. Na 36 minuten zeg je ’laten we even opschrijven wat dit gesprek ons tot nu toe te zeggen heeft’. Het is een paar minuten stil. Er wordt geschreven. Dan is er aansluitend de uitwisseling van en het gesprek over de inzichten. Tot het uur vol is. En geen minuut langer.         

Reacties