Journaal 18 mei

Is deel van: Journaals

Centrale gast is vandaag de schrijver en socioloog Ruben Jacobs. 'Als we nu eens niet de mens in alles centraal zouden stellen, maar breder kijken, hoe zien we de wereld dan?' Vanuit die post-humanistische fascinatie werkt Jacobs, die als docent ook aan HKU is verbonden, met kunststudenten aan nieuwe vormen van verbeelding. Ik verheug me op het gesprek al was het maar vanwege de kritisch opruiende ondertoon, één van de mooie kwaliteiten van Ruben, die er zomaar in mee zou kunnen klinken. Verder aandacht voor programma's eerder op de dag en twee korte films over het werk van kritische HKU-studenten. Presentatie: Bart van Rosmalen.

Zelf schrijft Ruben:

Mijn onderzoeksthema centreert zich rondom begrippen als 'hybriditeit', 'kunst' en 'post-humanisme'. Een groeiend aantal hedendaagse kunstenaars is tegenwoordig bezig met wat je het 'niet-menselijke' zou kunnen noemen. Internet of things, paddestoelen, synthetische organismen, hybride half organisch, half technische levensvormen, in deze veelal hybride kunstpraktijken worden de fundamenten van onze humanistische traditie (die met name de waarde en de exceptionaliteit van de mens benadrukt), heroverwogen en opnieuw verbeeldt.

Wat betekent deze post-humanistische inspanning voor ons begrip van kunst en kunstonderwijs? Kunnen we nog steeds spreken van Romantische begrippen als 'zelfexpressie', 'autonomie' en 'authenticiteit' 'in deze post-autonome en hoogtechnologisch gemedieerde praktijken? Wat is de rol van 'kunstmatigheid'? Hoe zou een post-humanistische kunstacademie eruit zien? Welke soort 'competenties' en 'attitudes' zouden we moeten cultiveren?

Dit zijn de vragen waar ik mij komende tijd graag mee bezig hou.

Ik wil deze ideeën graag in sociaal verband testen en bijschaven. Daarnaast wil ik graag ook op zoek gaan naar werkvormen die passen bij het ruimte creëren voor deze 'post-humanitistiche verbeelding'. Mijn vraag voor deze tweedaagse is:

Hoe creëren we een sociale ruimte, inclusief bijbehorende werkvorm(en), voor speculatief/fictief denken in het Hoger Kunstonderwijs?

KIJK HET JOURNAAL HIER TERUG:

Reacties