• 10:00 - 11:30

Kunst als transformatief moment of een druppel op een gloeiende plaat?

In deze online dialoog gaan we met elkaar in gesprek naar aanleiding van het gedicht "Alles bewoonbaar" van Marieke Lucas Rijneveld dat hen voor De Volkskrant schreef in reactie op de commotie die ontstond over hun aanstelling als vertaler van het gedicht van Amanda Gorman, The Hill we climb. Marieke Lucas Rijneveld reageerde daarmee op een bijzondere manier in een gepolariseerd debat. Peter Rombouts schreef een online reactie op LinkedIn waarin hij het gedicht waardeert als transformatief moment. "Kunst als manier om het gehele speelveld in zicht te brengen door er poëtisch op te reageren", aldus Peter. Als tegengeluid kreeg hij de opmerking dat het gedicht geen transformatieve daad was, maar juist een manier om het gesprek niet aan te gaan. Bovendien kan één momentane kunstuiting geen verandering brengen in een eeuwenoud, collectief trauma.

In deze dialoog onderzoeken we een rol voor de kunsten in relatie tot grote vraagstukken waar heel veel pijn en leed mee gepaard gaan voor grote groepen mensen. Dragen de kunsten in potentie een transformatief moment in zich ook in relatie tot zulke grote, lang bestaande faliekante misstanden die tot collectief trauma leid(den)? Als de kunsten soms een transformatief moment zouden kunnen teweegbrengen: kan dat dan ook werkelijk duurzaam betekenisvol zijn in de context van collectief trauma? Of fungeren de kunsten slechts als een druppel op een gloeiende plaat?

Een aantal sprekers gaat met elkaar in dialoog vanuit drie invalshoeken: de invalshoek van diep leed en collectief trauma; de invalshoek van inclusie en diversiteit; de invalshoek van maatschappelijk engagement vanuit de kunsten.

Sprekers: Suzanne Leclaire (cultuurwetenschapper, dialogisch proces ontwerper, oprichter The Curiosophy Collective); Hilbrand Westra (arbeidssocioloog, trainer en coach, eigenaar Alfa-Omnia); Peter Hendriks (onderzoeker diversiteit & inclusie HU); Niekan Yousefi Alizé (eindejaarsstudent bsc International Business and Languages HU); Sietske Dijkstra (onderzoeker sociale en relationele veiligheid, eigenaar Bureau Dijkstra); Martijne Rensen (Celevt). 
Organisatie: Peter Rombouts (onderzoeker HKU, professioneel danser en organisatieadviseur, eigenaar Inter'Motion) en Hanke Drop (docent en onderzoeker HU, onderzoeker HKU).

Aanmelden kan nog door een e-mail te sturen naar hanke.drop@hu.nl.